Geen alternatief voor elf metalen

Paul van Gerven
7 januari 2014

Voor een klein dozijn metalen is geen enkel adequaat alternatief beschikbaar, mocht de aanvoer ervan om wat voor reden dan ook stokken. Dat concludeert Thomas Graedel van Yale University in een artikel in Pnas, na een uitgebreide inventarisatie van schaarsteproblemen onder 62 metalen. Behalve de elf echt onvervangbare elementen zijn er nog een stuk of twintig waarvoor de situatie niet veel beter is, en voor geen enkel metaal presteert het alternatief even goed als het origineel. ‘Met wereldwijd toenemende welvaart en bevolking krijgen wetenschappers het steeds moeilijker om gelijkwaardige of betere producten te ontwikkelen met behulp van nieuwe en betere materialen, terwijl mogelijk de toevoer van grondstoffen beperkt is’, aldus Graedel.