Fred van Roosmalen treedt terug als algemeen directeur Holland High Tech

Jessica Vermeer
21 november 2019

De algemeen directeur van Holland High Tech, Fred van Roosmalen, treedt eind 2019 af. Leo Warmerdam, momenteel programmadirecteur van het topconsortium voor kennis en innovatie (TKI) van de topsector High-Tech Systemen en Materialen (HTSM), zal zijn plaats innemen. Van Roosmalen blijft aan als strategisch adviseur voor Holland High Tech.

Van Roosmalen is vanaf het allereerste begin betrokken bij het topsectorenbeleid. Met zijn ervaring in nationale en internationale netwerken voor publiek-privaat onderzoek legde hij de basis voor de roadmaps en kennis- en innovatieagenda van de topsector. Hij startte de Stichting TKI HTSM, die later Holland High Tech werd.

Fred van Roosmalen zal eind 2019 aftreden. Foto: Holland High Tech

‘De drijvende kracht van onze topsector zijn de belangrijkste technologieën. Ze bieden economische waarde en oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waarmee we wereldwijd worden geconfronteerd. Zowel het bedrijfsleven als Den Haag moeten op dit gebied structureel investeren’, aldus Van Roosmalen. ‘De taak van Holland High Tech is om richting te geven aan alle betrokken partijen. En om alleen in te grijpen wanneer en waar nodig.’

Vorig jaar coördineerde Van Roosmalen de onderzoeksagenda voor key enabling technologies, onderdeel van het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023, ondertekend op 11 november. Samen met Leo Warmerdam heeft hij een bestuursmodel opgesteld voor de HTSM-topsector dat past in het nieuwe missiegedreven overheidsbeleid. Van Roosmalen: ‘Holland High Tech gaat de volgende fase in. Dit is een goed moment voor mij om het stokje over te dragen aan Leo.’