FPT-Vimag zet nieuwe koers in

Alexander Pil
5 december 2018

FPT-Vimag gaat een nieuwe koers varen. ‘Alleen bedrijven met de meest innovatieve technieken zijn de winnaars van de maakindustrie’, aldus Ramon Dooijewaard, directeur van FPT-Vimag. De branchevereniging verbindt zich aan de ambitie om de Nederlandse maakindustrie tot de meest innovatieve van Europa te maken. Echter, de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie staat onder druk. Digitalisering, robotisering en spanning op de arbeidsmarkt gaan een steeds belangrijkere rol spelen voor de Nederlandse maakindustrie. FPT-Vimag wil de komende jaren actief met deze veranderingen aan de slag gaan.

‘Kennis over innovatie, procesbeheersing en opleiding zijn hiervoor cruciaal’, vertelt Dooijewaard. ‘We weten dat technisch onderwijs onvoldoende aansluit op hetgeen waar bedrijven naar op zoek zijn. Om deze reden zet FPT-Vimag zich actief in voor de verbetering van technische opleidingen.’

Daarnaast wil FPT-VIMAG actief gaan participeren in Smart Industry. ‘De winnaar in Formule 1 wordt bepaald door optimale samenwerking en de beste techniek. Hetzelfde geldt voor de maakindustrie. De nieuwe strategie heeft dan ook als doel FPT-Vimag en zijn leden de winnaars van de maakindustrie te maken.’