Fontys pakt door in metaalprinten

Alexander Pil
25 mei 2020

Fontys Hogeschool Engineering beschikt sinds kort over een Renishaw-metaalprinter. De AM400-machine is ondergebracht op het Eindhovense universiteitsterrein, waar onder meer de Werktuigbouwkunde-afdeling het voormalige onderkomen van TNO Industrie en Techniek heeft betrokken. Tevens is Fontys, als eerste in het Nederlandse hoger en wetenschappelijk onderwijs, lid geworden van brancheorganisatie Flam3D. De instelling heeft ook een 3d-scanner Atos Core van Gom aangeschaft, om voorwerpen te digitaliseren en de gerealiseerde nauwkeurigheid van haar metaalprints vast te stellen.

Rein van der Mast (tweede van rechts): ‘De verkenning van de intrinsieke waarde van metaalprinten staat voorop.’

Printexpert Rein van der Mast is al enkele jaren in deeltijd werkzaam bij Fontys en leidt er nu het onderzoek naar 3d-printen in metalen. ‘Fontys begon jaren geleden met de M3-machine van Concept Laser. Toen die ouderdomsverschijnselen begon te vertonen, werd de kleine, beduidend modernere Truprint1000-metaalprinter van Trumpf in huis gehaald. Dat was een prima machine, maar met een bouwvolume van 100 mm diameter bij weinig meer dan 100 mm was het printen van wat grotere objecten en grotere aantallen echter minder geëigend, terwijl onze behoefte daaraan was toegenomen. Toen raakten we met Renishaw in gesprek’, vertelt Van der Mast. Toen vijf jaar geleden Fontys 3D-printen nadrukkelijk oppakte, gaf het instituut dat een naam: Objexlab. Met de toevoeging Metal wordt er nu onderzoek gedaan op het vlak van metaalprinten.

Fontys wil zich meer dan in het verleden toeleggen op 3d-printen, waaronder metaalprinten. Daarmee wil de hogeschool zich ten dienste stellen van vooral de hightechindustrie in en rond Eindhoven. Van der Mast: ‘De verkenning van de intrinsieke waarde van metaalprinten staat voorop. Valt met metaalprinten efficiënter te produceren, zijn producten te verbeteren en valt nieuwe bedrijvigheid te creëren? We verrichten uitsluitend precompetitief onderzoek waaraan altijd een onderzoeksvraagstuk ten grondslag ligt. Er zijn immers al genoeg partijen die printcapaciteit op hun metaalprinters aanbieden, zoals in deze regio K3D-Addfab.’

Tevens heeft Fontys metaalprinten onderdeel gemaakt van een van de minors, met dit jaar ongeveer dertig studenten die verschillende studies volgen en in groepen praktijkervaring opdoen in het rekenen aan, en ontwerpen, voorbereiden, printen en nabewerken van metalen werkstukken. Bert Huis in ’t Veld, die Sjef van Gastel als onderzoeksleider 3d-printen opvolgt: ‘We zijn erg blij dat steeds meer casussen afkomstig zijn van gerenommeerde hightechbedrijven, waarbij de studenten in samenspraak met die bedrijven vaak verrassend innovatieve concepten voortbrengen.’

Om de verbinding met het bedrijfsleven te vergroten, is Fontys lid geworden van brancheorganisatie Flam3D. Van der Mast: ‘Voorman Kris Binon heeft een enorm netwerk opgebouwd, staat voortdurend met talloze partijen in verbinding en kan verbindingen leggen op een manier die voor ons veel lastiger te verwezenlijken zijn. Hierbij valt ook te denken aan het vinden van partners omwille van onderzoek met meerdere instituten en bedrijven.’