Fontys haalt banden met TUE, Summa en industrie aan

Alexander Pil
23 maart 2015

Maandag tekenen de TU Eindhoven, Summa College, Brainport Industries, branchevereniging High Tech NL, Vanderlande, VDL-ETG, ASML en Fokker Landing Gear convenanten met Fontys Centre of Expertise High Tech Systems & Materials (COE HTSM). TUE-rector Hans van Duijn geeft aan: ‘Ik vind het heel mooi dat nog juist voor mijn afscheid als rector op 1 april deze samenwerking formeel wordt bekrachtigd.’

De razendsnelle ontwikkeling van robotica, sensortechnologie en 3D printen maakt duidelijk dat de vierde industriële revolutie, Smart Industry een feit is. Een actieprogramma met tien Fieldlabs is gedefinieerd om focus aan te brengen in de versnelling van de innovatie in Nederland. In het Fieldlab Flexible Manufacturing neemt Fontys deel om samen met de bedrijven te onderzoeken hoe we in Nederland slimmer en sneller kunnen produceren. Kennis uit het onderwijs moet nog beter worden ingezet en vertaald naar innovatieve productietechnologieën. Huidige en toekomstige hbo-ingenieurs moeten opgeleid worden voor de beroepspraktijk van morgen. Met dit convenant breidt Fontys COE HTSM zijn samenwerking uit met de grote internationale spelers in de hightechsector. Door het convenant met hightechbedrijven, het Summa College en de TU Eindhoven gaan bedrijven en onderwijsinstellingen op zowel mbo-, hbo- als universitair niveau intensief samenwerken.

Voor goed beroepsonderwijs is nauwe samenwerking van onderwijs en bedrijven noodzakelijk. Kern van deze samenwerking is toegepast onderzoek naar de mogelijkheden van smart technologie in de bedrijven. Fontys COE HTSM heeft hiervoor drie labs: additive manufacturing en adaptive robotics in Eindhoven en agromechatronica in Venlo. Verder zijn vijf lectoraten en kennisgebieden aan het COE HTSM verbonden. Fontys COE HTSM onderzoekt of bedrijven bepaalde producten beter met een 3D-printer kunnen maken in plaats van met CNC-draai- en freesbanken. En hoe een nieuwe generatie robot snel op de werkvloer kan worden gebruikt, maar ook hoe visionsystemen de tuinbouw efficiënter kunnen maken.

In 2014 onderzocht Fontys COE HTSM de mogelijkheden van 3D-printing voor ASML. Momenteel worden al 35 onderdelen van de ASML-chipmachines met behulp van 3D-printing geproduceerd. Dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Bij Vanderlande en Fokker Landing Gear werd onderzocht welke onderdelen met 3D-printing sneller kunnen worden geproduceerd en verbeterd. Dat bleken er veel meer te zijn dan vooraf was verwacht. Na ondertekening van de convenanten zullen Fontys-docenten en -studenten en medewerkers van het bedrijf de meest kansrijke producten verder gaan onderzoeken. Hiervoor is in 2014 het Objexlab in gebruik genomen. Over enkele maanden wordt dit goed geoutilleerde lab uitgebreid met een 3D-metaalprinter.

Onlangs schafte Fontys COE HTSM een Baxter-robot aan. Dit is de eerste robot die samenwerkt met mensen in een mkb-productieomgeving. De simpele manier waarop de robot een taak kan worden ‘aangeleerd’, de ingebouwde veiligheidsvoorzieningen en een gunstige prijs gaan er de komende jaren voor zorgen dat we overal dit soort robots zullen tegenkomen, denkt Fontys. Baxter is zeer laagdrempelig te programmeren en uitgerust met voelsensoren zodat de robot samen met werknemers aan een lopende band kan helpen met het sorteren van producten. Fontys is de eerste opleiding in Nederlandse met een dergelijke robot.

Het in september 2014 geopende Greentechlab in Venlo heeft in korte tijd regionale bekendheid gekregen. Er is een prototype van een gripper ontwikkeld, zodat een robot, door het opblazen van een kunststof membraam, heel voorzichtig een appel kan vastpakken om te plukken. Op dit moment wordt er gewerkt aan sensoren die de vochtigheid in een maïsveld meten zodat heel gericht kan worden gesproeid en hoe je met ledlicht groente kunt verbouwen in meerdere lagen boven elkaar.