FMTC leidt consortium rond modelgebaseerde ontwerpmethodes

Alexander Pil
28 april 2014

Sinds begin dit jaar werkt Flanders’ Mechatronics Technology Centre (FMTC) nauw samen met onderzoeksgroepen van KU Leuven en Universiteit Antwerpen, Flanders’ Drive, LMS International en Verhaert New Products and Services in het kader van het MBSE4Mechatronics-project. Dit project, dat met een budget van bijna 3,5 miljoen euro wordt gefinancierd door IWT, bestudeert de toepassing van innovatieve modelgebaseerde ontwerpmethodes bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie machines en voertuigen. Als gevolg van de steeds toenemende complexiteit van mechatronische systemen kunnen ontwerpers niet langer alle ontwerpaspecten vatten zonder computerondersteuning.

Gregory Pinte, programmaleider bij FMTC en projectcoördinator van het MBSE4Mechatronics-project, licht toe: ‘Zoals een architect vandaag de dag computermodellen gebruikt bij het ontwerp van een huis, zo zullen in de toekomst ontwerpers ook meer en meer gebruik maken van modellen bij de ontwikkeling van voertuigen en machines. Vandaag de dag werken verschillende ingenieursdisciplines samen bij het ontwerp van een voertuig of een machine. Voor een goed machine- of voertuigontwerp is het essentieel om het effect van de ontwerpkeuzes van de verschillende ontwerpers op het globale machine- of voertuiggedrag juist te kunnen inschatten. MBSE4Mechatronics zal onderzoeken hoe deze effecten wiskundig kunnen worden beschreven in computermodellen van de machine of het voertuig. Dit is een eerste stap in de richting van een ontwerpproces waarbij een computer volledig automatisch een nieuwe machine of voertuig opbouwt.’

Herman Van der Auweraer, onderzoeksdirecteur bij LMS International, benadrukt het belang van het project voor de Vlaamse industrie: ‘Het gebruik van modelgebaseerde ontwerpmethodes die zullen worden ontwikkeld binnen het MBSE4Mechatronics-project, zal een doorgedreven optimalisatie van het ontwerp toelaten en bijgevolg leiden tot betere machines en voertuigen. Daarenboven zullen de ontwerptijd en de bijhorende inspanningen ook sterk dalen zodat bedrijven op kortere tijd met nieuwe producten op de markt kunnen komen en een groter assortiment aan systeemvarianten kunnen produceren.’

Op 16 mei worden de geplande projectontwikkelingen in Leuven voorgesteld aan het brede publiek. Dit gebeurt in het kader van de ‘Mechatronic Design Workshop’, een event dat jaarlijks in een ander land specialisten op het gebied van mechatronisch systeemontwerp verzamelt om nieuwe ideeën uit te wisselen.