FMTC en Sirris bundelen krachten in ecomechatronica

Alexander Pil
8 september 2011

De kenniscentra FMTC en Sirris zijn samen het Ecomechatronics-traject gestart. Doel van de samenwerking is om ’de technologiesprong naar ecomechatronische producten te begeleiden door praktische cases uit te werken‘, zoals de partners het omschrijven. Met ecomechatronica bedoelen FMTC en Sirris de technologie rond de ecopijlers energiezuinigheid, performance en materiaalzuinigheid, en gebruikscomfort.

Sirris heeft in eerdere onderzoeksprojecten en industriële projecten ervaring opgebouwd met energie-efficiënte en -zuinige machines, de beheersing van geluid en trillingen en andere mechatronische innovaties. Het thema ’ecologische machines‘ is een van de drie onderzoeksdomeinen van FMTC. Bovendien kunnen de partijen terugvallen op een jarenlange samenwerking in dit domein en hebben ze nauwe contacten met de doelgroep opgebouwd.

Het Ecomechatronics-traject is opgedeeld in verschillende fases. De eerste fase omvat het uitwerken van een ecomechatronica-audit die het innovatiepotentieel van de drie ecopijlers moet blootleggen. FMTC en Sirris zullen dit uitwerken binnen drie concrete bedrijfscases. Na perfectionering kan de audit dan verder worden toegepast bij geïnteresseerde machinebouwers. Hierop volgt de uitwerking van een ecomechatronicakaart die de resultaten van de audit vertaalt naar een innovatieplan. In de tweede fase interpreteren FTMC en Sirris de resultaten van een industrieel onderzoek om te beantwoorden aan de noden van de machinebouwers.

Inmiddels hebben zestien bedrijven op het Ecomechatronics-traject ingetekend en zijn ook de eerste cases ingediend. Het totale budget van het project bedraagt 2,8 miljoen euro en beslaat twintig manjaren. De Vlaamse overheid steunt het project via het IWT met 2,2 miljoen euro gespreid over vier jaar.