FMTC blijft groeien

Alexander Pil
25 maart 2008

In 2007 incasseerde mechatronicaonderzoeker FMTC een totaal inkomen van 2,8 miljoen euro. Bijna zestig procent van de inkomsten komt voor rekening van de Vlaamse overheid. Die onderwierp de researchinstelling uit Heverlee afgelopen jaar aan een tussentijdse evaluatie. FMTC kwam goed door die controle. Het heeft alle technische doelstellingen gerealiseerd. De participatie van de lidbedrijven is zelfs aanzienlijk hoger dan verwacht.

De evaluatie wees echter ook op een belangrijke uitdaging: groei in werknemers en leden. De afgelopen vier jaar steeg het aantal medewerkers van 3 tot 26. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. ’Het positieve economische klimaat van de laatste jaren, in het bijzonder in de mechatronicasector, heeft tot gevolg gehad dat het vinden van de mensen met de juiste kwalificaties een moeilijke taak werd voor FMTC‘, schrijft de mechatronicaonderzoeker.

Sinds 2003 heeft FTMC vier nieuwe industriële leden aangetrokken. Dit brengt het totaal op achttien: Alliance International, Atlas Copco, Barco, Bekaert, CNH, Daikin, Dana, EADS, Gilbos, Hansen Transmissions, LVD, Packo, Pattyn, Picanol, TSS, Televic, Van de Wiele en VHA. Ook Agoria, PMA en Sirris (voorheen WTCM) zijn aangesloten.