FME: ‘Vaart maken met digitale toekomst’

Alexander Pil
21 september 2016

FME roept de politiek op om het komend begrotingsjaar alles op alles te zetten om de digitalisering van Nederland te versnellen. ‘We moeten nu echt vaart maken. We kunnen het ons niet permitteren om het komend verkiezingsjaar stil te staan en te wachten tot er een nieuw kabinet is. De belangen zijn te groot’, aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. ‘FME is blij met de aandacht voor economische groei, innovatie en cybersecurity in de troonrede. Maar het is nu wel zaak om lef en ambitie te tonen om Nederland uit te laten groeien tot dé digitale industriële hotspot van de wereld. In de gepresenteerde Rijksbegroting zie ik te weinig van deze ambitie terug.’

Dezentjé: ‘Wachten en hopen dat de wereld even stilstaat is in de digitale wereld geen optie. De ontwikkelingen gaan zo snel, dat even niets doen betekent dat we het afleggen tegen landen die in hoog tempo werken aan een digitale toekomst. FME roept de politiek dan ook op om binnen de beperkte ruimte van de Miljoenennota nu al slimme investeringen te doen vooruitlopend op een ambitieuze digitale agenda in de volgende kabinetsperiode. Bij iedere begroting moet scherp worden gekeken of een aanzienlijk deel van de beschikbare ruimte kan worden aangewend voor digitalisering van bijvoorbeeld defensie, medische technologie, cybersecurity en onderwijs. Vaart maken op deze gebieden is cruciaal voor de Nederlandse economie.’