FME: ‘Minimaal 100 miljoen extra nodig voor circulaire economie’

Alexander Pil
9 december 2021

Op het FME symposium Circulaire Maakindustrie riep voorzitter Theo Henrar het toekomstig kabinet op om minimaal 100 miljoen extra te investeren in de circulaire economie. Dit kan 7,2 miljoen ton CO2 reduceren, de helft van de opgave van de industrie.

FME-voorzitter Theo Henrar: ‘Digitalisering en circulariteit zijn aan elkaar verbonden.’

In Nederland is circulariteit helaas nog geen core business, constateert branchevereniging FME. De deelnemende partijen, waaronder ook de Metaalunie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO, willen daarom een doorbraak creëren door Brussel de juiste wetten en regels op te laten stellen. Daarnaast is een zogenoemd ‘digitaal product paspoort’ een belangrijk instrument, vonden de panelleden. ‘Digitalisering en circulariteit zijn aan elkaar verbonden en veel bedrijven moeten nog grote digitale stappen te zetten’, aldus Henrar. Ook klanten kunnen impact maken door eisen te stellen aan de toeleverende keten.

Een succesvolle energietransitie kan niet zonder de overgang naar een circulaire economie, stelt FME. Op dit moment is de economie nog grotendeels lineair; we delven en verwerken grondstoffen nog steeds tot producten die we na gebruik weggooien. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

‘De maatschappij zal in de toekomst steeds kritischer zijn op de maatschappelijke impact van producten en diensten van bedrijven. Bedrijven met circulaire producten waarover goed is nagedacht, kunnen een voorsprong nemen op andere’, zei Henrar tijdens het symposium. Hij deed dan ook een oproep aan Focco Vijselaar, directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, om, naast een financiële injectie van 100 miljoen, het accent bij duurzaam inkopen niet op de procedures vooraf te leggen, maar in plaats daarvan te controleren of diensten en producten écht duurzaam zijn.