FME: ‘Benut kansen Brexit optimaal’

Alexander Pil
7 december 2016

Tijdens FME-industrietop met minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel heeft FME ervoor gepleit om de onzekere periode na de Brexit tot een minimum te beperken en de kansen ervan optimaal te benutten. ‘Nederland kan in deze onzekere situatie geen afwachtende houding hebben. We moeten ons beraden en met elkaar de dialoog aangaan om ervoor te zorgen dat Nederland en de EU hier zo ongeschonden mogelijk uitkomen’, aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming.

Tijdens de Industrietop, waarbij een tiental ceo’s van toonaangevende bedrijven met de minister sprak, bood Dezentjé Hamming de conjunctuurenquête Technologische Industrie over het vierde kwartaal 2016 bij de minister aan. Deze conjunctuurenquête laat een beeld zien van voorzichtige groei in een onzekere markt. Het vertrouwen in de technologische industrie nam dit jaar langzaam toe en de verwachting is dat de technologische industrie 2016 positief kan afsluiten. Over de algehele economische ontwikkeling zijn bedrijven in de technologische industrie onzeker. Het merendeel van de ondernemers (ruim 80 procent) verwacht noch groei, noch krimp, of durft het simpelweg niet te voorspellen.

Deze onzekerheid was ook onderwerp van gesprek van de Industrietop met minister Ploumen over de Brexit. Bedrijven uit de technologische industrie riepen de minister op haar invloed uit te oefenen en goed contact met de Nederlandse industrie te houden. Daarnaast heeft FME de minister gevraagd bij de onderhandelingen over de Brexit aan te dringen op minimale handelsbarrières, behoud van het Verenigd Koninkrijk in de Europese interne markt en behoud van vrij verkeer van mensen.

De bedrijven vroegen de minister ook het Nederlandse industrieklimaat aantrekkelijk te houden voor buitenlandse investeringen nu buitenlandse investeerders mede door de Brexit opnieuw naar investeringslocaties kijken. De ondernemers benadrukten tot slot dat Nederland, als meest geglobaliseerd land ter wereld, het meeste baat heeft bij een vernieuwd, efficiënt en slagvaardig Europa.