Flanders’ Make geeft Vlaamse maakindustrie innovatieboost

Alexander Pil
21 oktober 2014

Flanders’ Make, dat is de nieuwe naam van het Strategisch Onderzoekscentrum Maakindustrie. Het initiatief brengt de r&d-krachten bijeen van Flanders’ Drive, FMTC en de vijf Vlaamse universiteiten in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven. Flanders’ Make legt zich toe op industriegedreven en preconcurrentieel technologisch onderzoek en innovatie samen met en voor bedrijven in de Vlaamse maakindustrie. De onderzoeksfocus ligt op vier technologische domeinen: vermogenselektronica & energieopslag, mechatronica & ontwerpmethodes, productieprocessen en mensgerichte systeemontwikkeling. In eerste instantie mikken ze op toepassingen voor voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst.

De maakindustrie – met 5700 hoogtechnologische bedrijven die samen tweehonderdduizend mensen tewerkstellen – is de motor van de Vlaamse economie. Om competitief te blijven, is het noodzakelijk dat deze bedrijven strategisch kiezen welke producten ze in de toekomst willen ontwerpen, maken en verkopen en voluit inzetten op technologische vernieuwing om dit te realiseren. Urbain Vandeurzen, bestuursvoorzitter van Flanders’ Make, licht toe: ‘De Vlaamse industrie is goed voor 80 procent van onze export en 80 procent van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling in Vlaanderen. De bedrijven in de maakindustrie spelen hierin een sleutelrol. Om een toekomst te hebben in Vlaanderen, zal onze industrie meer gespecialiseerd, meer innovatiegedreven en meer op de export en op de internationale groeimarkten gericht moeten zijn. Flanders’ Make wil in deze transformatie een strategische partner zijn voor de maakindustrie in Vlaanderen.’

Flanders’ Make heeft onder meer de beschikking over een Baxter-robot die samen met mensen in een productieomgeving kan werken.

Flanders’ Make, opgericht vanuit een impuls gegeven in het Salk-rapport (Strategisch actieplan voor Limburg in het kwadraat), zal met Vlaamse grote ondernemingen en mkb’ers samenwerken aan product- en procesinnovatie, gestuurd vanuit de uitdagingen en de noden van de industrie. De onderzoeksresultaten zullen toepasbaar zijn in de brede maakindustrie, waarin uiteenlopende bedrijven vaak voor vergelijkbare technologische uitdagingen staan. ‘Een zestigtal bedrijven heeft zich al geëngageerd om deel te nemen aan een of meerdere onderzoeksprogramma’s’, aldus Dirk Torfs, algemeen directeur van Flanders’ Make. ‘Door nog meer in te zetten op innovatie en dankzij een totaalaanpak waarin we product-, proces- en kennisontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbinden, willen we bedrijven in Vlaanderen houden of uit het buitenland aantrekken.’ Deelnemende bedrijven zijn onder meer Atlas Copco, Bekaert, Best, Bombardier, CNH, Dana Spicer, Materialise, Philips, Picanol en Volvo.

Flanders’ Make wordt financieel ondersteund door de Vlaamse regering met een jaarlijkse toelage van 8,4 miljoen euro. Daar komen eenmalige impulsen bij van Salf, Efro en Competitiviteit ter waarde van 16,5 miljoen euro. Het initiatief heeft de ambitie om in 2018 meer dan driehonderd onderzoekers in zijn gemeenschap te hebben en zo’n 25 miljoen euro ter beschikking te hebben. Flanders’ Make heeft vestigingen in Lommel, Diepenbeek en Leuven en bij de vijf deelnemende universiteiten.