Flanders Make en Fablabs promoten bètastudie

Alexander Pil
17 mei 2017

Flanders Make investeert 180 duizend euro in een project met de zes Vlaamse Fablabs die daarmee hiermee workshops voor scholieren tussen 10 en 14 jaar organiseren. De Vlaamse maakindustrie heeft nood aan technologisch talent om zijn internationaal concurrentievermogen hoog te houden. Maar enthousiasme opwekken voor zogenaamde stem-studierichtingen (science, technology, engineering, mathematics) blijft een uitdaging, waarbij vooral meisjes en kansengroepen ondervertegenwoordigd zijn. Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie, sloeg daarom de handen ineen met de Vlaamse Fablabs om jongeren tussen tien en veertien jaar aan te moedigen om hun stem-talent te ontdekken. Ondertussen namen al 2400 leerlingen uit 160 klassen in Vlaanderen deel aan stem-workshops waarin ze kunnen experimenteren met nieuwe productietechnologieën.

‘Op 10 tot 14-jarige leeftijd maak je belangrijke keuzes voor de rest van je leven’, zegt Greet Heylen, verantwoordelijke voor het stem-project bij Flanders Make. ‘Dankzij de Fablabs brengen we jongeren, via de school, in contact met machines en technologieën waarmee ze dingen kunnen ontwerpen en vervolgens echt maken. Zo proberen we hen warm te maken voor technologie en wetenschap.’

België scoort beneden het Europese gemiddelde wat betreft leerlingen die in stem-richtingen afstuderen. Bovendien maken meisjes daarvan maar 30 procent uit. Toch zijn meisjes door de band genomen niet beter of slechter in – pakweg – wiskunde maar blijken clichés en rolmodellen hen te beïnvloeden bij hun studiekeuze.