Financiering grootschalige onderzoeksinfrastructuur ‘onvoldoende’

Paul van Gerven
16 september 2021

Hans van Duijn, voorzitter van de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur, roept het volgende kabinet op om extra geld vrij te maken voor onderzoeksinfrastructuur. Het huidige budget van 200 miljoen euro, te verdelen over de komende vijf jaar, is ‘onvoldoende’, aldus Van Duijn.

Bij grootschalige onderzoeksinfrastructuur gaat het om zeer gespecialiseerde apparatuur, zoals grote telescopen, krachtige magneten en grote sensornetwerken, maar ook om ‘virtuele’ faciliteiten zoals uitgebreide databases en wetenschappelijke computernetwerken. Beslissingen over welke infrastructuurprojecten financiering krijgen, worden genomen op basis van een roadmap, die onlangs is geactualiseerd.