Fieldlab voor sociale innovatie technische arbeidsmarkt

Alexander Pil
25 augustus 2015

De technologische industrie staat aan de vooravond van grote veranderingen. De impact van ontwikkelingen als Smart Industry is ongekend en raakt niet alleen onderneming, maar ook mensen binnen die onderneming. Het zal de nodige effecten hebben op arbeid, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt. Met het hoge tempo waarop technologieontwikkelingen elkaar opvolgen moet er worden nagedacht over de wijze waarop medewerkers worden meegenomen in deze ontwikkelingen en, als dat niet mogelijk blijkt te zijn, hoe we vorm kunnen geven aan werkzekerheid. Om die uitdagingen het hoofd te bieden hebben minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de vakbonden FNV en CNV de handen ineengeslagen. Ze richten onder de vlag van Smart Industry een Fieldlab Sociale Innovatie op.

Uit onderzoek blijkt dat ondernemingen die sturen op betrokkenheid van hun medewerkers significant beter presteren. Maar die betrokkenheid, wellicht ook bevlogenheid, ontstaat niet vanzelf. De arbeidsverhoudingen spelen hierin een grote rol en zijn bepalend voor de cultuur binnen de onderneming waarin het bieden van ruimte en vertrouwen over en weer kernbegrippen moeten zijn. Binnen de virtuele proeftuin wordt aandacht gegeven aan de verschillende concepten waarlangs bedrijven vorm kunnen geven aan de goede arbeidsverhoudingen binnen hun organisatie. De partners in het Fieldlab zijn bereid hun kennis en diensten beschikbaar te stellen. Daarvoor wordt er geput uit bestaande good practices uit binnen- en buitenland en de inzichten die zijn verzameld door het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie. De activiteiten worden nauwgezet gevolgd door sociale partners en de wetenschap. Resultaten komen beschikbaar voor geïnteresseerden en worden ook door de partners binnen Smart Industry actief uitgedragen.