Fieldlab rond industriële elektrificatie start in Rotterdam

Alexander Pil
26 januari 2021

De Haven Rotterdam en de industriecluster Rotterdam-Moerdijk zijn samen een grootverbruiker van energie en veroorzaken bijna 20 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen zijn drastische maatregelen nodig zoals CO2-reductie in de industrie, verbetering en efficiënt gebruik van energie- en grondstoffen.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het toepassen van elektrificatie, ook wel Power-2-X, in de industrie een belangrijke en niet uit te sluiten verduurzamingsoptie is. Fossiel gedreven processen worden vervangen door elektrisch aangedreven processen. Investeerders en eindgebruikers willen deze technologie eerst op een grote schaal in de gewenste toepassing getest zien, voordat ze investeren in ontwikkeling, demonstratie of implementatie.

Het fieldlab ‘Industrial electrification’ wordt op 10 februari officieel gelanceerd in Rotterdam. Het is de eerste plek in Nederland waar in een open innovatie locatie Power-2-X-technologieën op deze schaal kunnen worden doorontwikkeld en getest met regionale industriepartners. Het is een initiatief waarin Deltalinqs, FME, Innovation Quarter, Port of Rotterdam en TNO hun krachten bundelen om samen met de industrie en partners nieuwe technologieën, innovaties versneld toepasbaar te maken en in te zetten om zo de energietransitie te versnellen en de industrie te helpen.

Het fieldlab ‘Industrial electrification’ is een omgeving waarin Power-2-X-technologieën worden ontwikkeld en getest en waar ze gebruiksklaar worden gemaakt om de vergroening van de industrie te versnellen. Het fieldlab bestaat uit twee belangrijke onderdelen. Enerzijds een ‘Fieldlab Hub’ waar wordt gewerkt aan het testen en opschalen van nieuwe technologieën in de aanwezige waardeketen. Er zal daarbij samenwerking worden gezocht met bedrijfsleven, onderzoek en onderwijsinstellingen uit de omgeving. Daarnaast is er speciale aandacht voor samenwerking met mogelijke waardeketenpartners en ruimte voor het realiseren van businesscases. Het tweede onderdeel van het fieldlab bestaat uit demonstratiesites bij bedrijven waar deze nieuwe technieken in de praktijk toegepast en ervaringen uitgewisseld en aanschouwd kunnen worden.