Fieldlab onderzoekt optimale logistiek op Bic

Alexander Pil
8 mei 2019

Het Fieldlab Advanced Manufacturing Logistics (AML) lanceert vandaag zijn real-life testomgeving op de Brainport Industries Campus. In deze testomgeving experimenteert het Fieldlab met onder meer agv’s en andere robotica om zo kennis te ontwikkelen op het gebied van productielogistiek, optimale productieplanning en voorraadoptimalisatie, niet alleen op de productievloer maar in de gehele toeleverketen van de maakindustrie. Tevens kondigt het Fieldlab vandaag de toekenning van de officiële status van Smart Industry Fieldlab aan.

Het Fieldlab AML, dat deel uitmaakt van het innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’, beoogt door de implementatie van verschillende Industry 4.0-toepassingen in de hightech productie van klein series de logistiek in de toeleverketen te optimaliseren. De testomgeving, die Egbert-Jan Sol, programmadirecteur van het Smart Industry programmabureau, vandaag feestelijk opent, bootst een vereenvoudigde, logistieke keten na, bemand door robots. De testomgeving is onderdeel van een onderzoek naar de maximaal haalbare automatiseringsgraad en slimme planningsmethodes met meerdere bedrijven.

‘We bieden de toeleverketen in de maakindustrie de mogelijkheid een slag te maken in productiviteit, doorlooptijd en toeleverketenkosten. Door automatisering en planning te optimaliseren kan met minder logistieke middelen en investeringen een snellere levertijd en een hogere productiviteit worden gerealiseerd’, aldus Erik Vermeulen, programmamanager van het Fieldlab AML. ‘We bouwen kennis op over simulatie, integratie en it-connectiviteit, supply chain orchestration en mobiele robots. Dit demonstreren we in de real-life testomgeving, die in het afgelopen jaar bij een van onze projectpartners is opgebouwd en we de afgelopen weken hebben verhuisd naar de Brainport Industries Campus.’

Naast de lancering van de testomgeving reikt programmadirecteur Sol vandaag het Fieldlab-schildje uit aan Vermeulen. Hiermee ontvangt het Fieldlab de officiële status van Smart Industry Fieldlab en sluit zich aan bij het netwerk van negendertig Fieldlabs. ‘In deze Fieldlabs trachten we middels innovatie en educatieprojecten allerlei nieuwe Smart Industry-technologieën binnen de muren van zo veel mogelijk fabrieken succesvol gerealiseerd te krijgen. Het gaat daarbij vooral om de inzet van digitale middelen om de productiviteit te verhogen. De agv-systemen van AML zijn daar een goed voorbeeld van’, aldus Sol.