Fieldlab Industrial Electrification werkt verder aan klimaatdoelen Rotterdamse haven

Alexander Pil
25 augustus 2021

Per augustus heeft het Fieldlab Industrial Electrification een nieuwe directeur. Na de kwartiermakersfase, waarin Jeroen van Woerden de basis heeft gelegd, is het nu tijd voor een nieuwe fase waarin concrete stappen worden gezet richting verduurzaming. Onder leiding van Josepha van Kollenburg zal het fieldlab een slag maken naar een demolocatie om de innovatieve technologieën in een industriële omgeving te testen om het daarna op te schalen en te implementeren on-site. Er zijn inmiddels al diverse projecten gestart waarin de haalbaarheid van verschillende elektrificatietechnologieën wordt getoetst.

Josepha van Kollenburg trekt sinds deze maand de kar bij het Fieldlab Industrial Electrification.

Van Kollenburg: ‘Ik kijk er enorm naar uit om samen met het team te laten zien dat we vanuit het hart van de Rotterdamse haven een significante bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen. Het versnellen van elektrificatie-technologieën is namelijk essentieel voor de energietransitie. We zijn het eerste fieldlab in de regio dat technologieën op deze schaal samen met de bedrijven test. De focus op elektrificatie maakt ons uniek. Kijkende naar de partners die achter het fieldlab staan, heb je een netwerk en een kennisbank met een dijk aan ervaring en expertise. Mijn ambitie is dat andere regio’s zowel nationaal als internationaal ons voorbeeld zullen volgen in het versnellen van de energietransitie.’