FHI-voorzitter tikt directeur op de vingers

René Raaijmakers
8 oktober 2010

Eric van Schagen, voorzitter van de federatie van technologiebranches FHI, heeft in heldere bewoordingen afstand genomen van FHI-directeur Kees Groeneveld. Van Schagen reageerde tijdens een bijeenkomst van Point-One in Utrecht op kritische artikelen over het initiatief in onder meer Eindhovens Dagblad en het Financieele Dagblad. ’De FHI vindt het belangrijk dat Point-One er is en ik ben het niet geheel eens met uitspraken van onze directeur dat Point-One te weinig aan MKB doet‘, aldus Van Schagen.

In een mailwisseling voegt Van Schagen daar aan toe dat hij het juist een uitdaging vindt om te kijken naar hoe de FHI samen met Point-One de stimulering van innovatie in het mkb kan verbeteren. De pers heeft volgens Van Schagen weinig aandacht voor wat er goed loopt. ’Als er één ding waar is, en dat zie je ook in de programma‘s, dan is het dat grote bedrijven en het mkb heel goed hand in hand kunnen gaan.‘

Het Financieel Dagblad schreef in augustus dat het midden- en kleinbedrijf maar mondjesmaat profiteert van het Nederlandse innovatiebeleid. Dat zou bijna volledig zijn toegesneden op de selecte groep technologiereuzen, waaronder ASML en NXP. De kritiek waaruit het FD putte, zat verpakt in een FHI-rapport dat werd aangeboden aan EZ-minister Van der Hoeven. Van Schagen: ’In dat technologiemanifest aan de minister is dusdanig veel opgenomen dat het verkeerd zou zijn om de indruk te wekken dat wij om reden van het subsidiebeleid dit aan haar hebben overhandigd.‘

FHI-voorzitter Eric van Schagen is het niet eens met zijn directeur Kees Groeneveld dat het mkb te weinig profiteert van Point-One.

Tegenover FD noemde FHI-directeur Kees Groeneveld echter met name het innovatieprogramma Point-One. ’Je moet tot een bepaald groepje behoren‘, aldus Groeneveld in FD. Hij wees er in de zakenkrant op dat vooral de belangrijke toeleveranciers van ASML, NXP, Océ en Philips mogen mee-eten uit de Point-One-subsidiepot. De grote vier profiteren vervolgens doordat hun gesubsidieerde partners beter kunnen inkopen en de voordelen doorspelen. ’Het uitdelen van innovatiesubsidies wordt te veel overgelaten aan de markt‘, aldus Groeneveld. De overheid bevoordeelt volgens hem multinationals. ’Je moet het geld niet op die manier clusteren. Het gaat om de onderliggende infrastructuur op mkb-niveau.‘

Van Schagen, in het dagelijkse leven CEO van Simac, wees erop dat het uiterst moeilijk is om innovatie met subsidies te stimuleren in het mkb. ’Ik ben er zelf niet uit waar dat aan ligt en waarom het zo moeilijk is om kennisinstellingen en mkb samen te laten werken en om innovatie in het mkb op deze manier tot stand te brengen.‘ Hij onderstreepte wel dat grote bedrijven ’verschrikkelijk belangrijk zijn‘ voor het mkb.

 advertorial 
Pilz

RFID-toegangsbeveiliging nu nog makkelijker

Voor Identification and Access Management (I.A.M.) heeft Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode. Voor een onderdeel van dit systeem, de PITreader, heeft Pilz een RFID-transponder in kaart- en stickerformaat ontwikkeld. Alle varianten zijn vrij beschrijfbaar en rechten kunnen vastgelegd worden door gebruik te maken van de eenvoudig passende softwaretools.

In een poging de zaken in perspectief te plaatsen wees de Simac-CEO erop dat de 750 bedrijven die bij het FHI zijn aangesloten bij elkaar zo‘n 7 miljard euro aan omzet behalen. Hij zie dat vooral de export belangrijk is voor de Nederlandse economie en dat ASML in zijn eentje meer dan 4 miljard export voor zijn rekening neemt. ’Het zal nog wel tientallen jaren in beslag nemen voor wij [de FHI-leden] 4 miljard aan export doen. We moeten zorgen dat het mkb niet te dominant wordt in het hele subsidieverhaal. Het mkb is niet een soort Haarlemmer olie en de oplossing voor al onze problemen.‘