Festo brengt Smart Industry-keten samen

Er wordt veel gepraat over Smart Industry maar nu is het tijd om het concreet te maken. Met die gedachte presenteerden Demcon, Eplan, Festo, Itsme en MCA Stamhuis tijdens World of Technology & Science 2016 het samenwerkingsverband Smart Industry 4U. Het vijftal wil hiermee de gehele keten op één lijn brengen, met als doel om Smart Industry in de praktijk te brengen.

Alexander Pil
18 februari 2017

Sinds begin vorig jaar hebben Demcon, Eplan, Festo, Itsme en MCA Stamhuis de handen ineen geslagen. De ambitie van hun Smart Industry 4U-initiatief is om gezamenlijk slimme automatiseringsoplossingen te ontwikkelen, maar vooral om ze ook te realiseren. De trigger was het Smart Industry Jaarevent 2016. ‘We kunnen nu wel weer wetenschappelijk naar Smart Industry kijken, nog meer matrices opstellen en rapporten schrijven, maar dat brengt ons niet verder’, herinnert Festo-directeur Dennis van Beers zijn gedachtegang.

Van Beers benaderde vier partijen waarmee Festo al regelmatig had samengewerkt aan Smart Industry-vraagstukken en die elkaar ook onderling al kenden. Hij vroeg hen op een open manier met elkaar van gedachten te wisselen over het concreet maken van de mogelijkheden. ‘Het is een open en informele samenwerking, niet meer dan dat. Er ligt dus ook geen contract.’

Het proces dat zich vervolgens voltrok, heeft Van Beers’ verwachtingen overtroffen. ‘Eerst zaten de bedrijfsleidingen aan tafel, daarna de marketingmensen: hoe maken we dit concreet, wat zeggen we nu eigenlijk?’, vertelt Van Beers. ‘Tot slot de engineers. Het proces ging steeds dieper en werd steeds vanzelfsprekender. Iedereen predikt open innovatie, maar vaak loopt het stuk op bijvoorbeeld de software die niet matcht. Daardoor smoort het vaak en dat is zonde.’

Ook verwachten veel bedrijven snel resultaat. Als er na een paar maanden nog geen order uit de samenwerking is gekomen, verwatert ze snel. ‘Wij hebben van tevoren gezegd dat we dat moesten voorkomen. Een order is het resultaat van een gezamenlijke inspanning. We beseffen allemaal dat we geduld moeten hebben. Onze klanten zijn nog zoekende.’

Het samenwerkingsverband Smart Industry 4U presenteerde zich begin oktober voor het eerst aan het grote publiek op World of Technology & Science 2016.

Terughoudendheid

Ondanks alle wetenschappelijke rapporten en actieagenda’s bleek ook tijdens World of Technology & Science 2016 dat veel eindklanten en producenten nog altijd niet goed weten wat ze met Smart Industry aan moeten. ‘We hebben veel eindgebruikers gesproken die de term wel herkenden en wisten dat ze er iets mee moesten doen. Wat dat moest zijn, daar hadden ze geen idee van’, vertelt Festo-salesmanager Richard Huisman. ‘En als ze al niet weten wat, weten ze zeker niet hoe.’

Veel bezoekers beaamden tegenover Smart Industry 4U dat de meeste bedrijven binnen hun eigen silo blijven. Ze bieden technologie aan die hooguit met de laag erboven praat. Huisman: ‘Uit de gesprekken tijdens en na de beurs is gebleken dat het wordt gewaardeerd dat wij meer doen, over de grenzen durven te treden. Met z’n allen kun je breder kijken.’

Smart Industry is al een paar jaar hét thema in de industriële automatisering, maar de meeste bedrijven zitten nog in de interessefase, constateert Huisman. ‘Veel gaat het dan om iot, big data en data mining. Hoewel we die stap op een gegeven moment wel een keer moeten gaan maken, is dat voor de partners van Smart Industry 4U niet het goede werkveld.’

Festo en zijn partners constateren een zekere terughoudendheid bij de producenten waarmee ze praten. ‘Ze willen best praten maar zijn niet erg genegen om hun data te delen. Daarvoor moet je eerst een vertrouwensband opbouwen. Dat is een proces dat je met z’n allen moet doorlopen’, aldus Huisman. Van Beers vult aan: ‘Het duurt best lang voordat het tot een concreet project komt. We moeten er echt de tijd voor nemen. Wat dat betreft, zijn we echte ambassadeurs.’

Lastig is ook dat het vijftal geen concreet product heeft, zelfs geen concrete propositie. Smart Industry is een zeer breed begrip. Huisman vat samen: ‘Zowel verticaal, van sensordata op de werkvloer, via de plc, naar mes, naar erp, naar de cloud, als horizontaal, van toelevering van goederen, via productie naar de logistiek richting de klant. Dat kunnen ook wij met z’n vijven niet behappen.’

Smart Industry 4U is op zoek naar goede partners. Demcon, Eplan, Festo, Itsme en MCA Stamhuis zijn complementair aan elkaar. Als de dekking niet goed genoeg is, kunnen ze er op projectbasis natuurlijk makkelijk een extra expert bij betrekken. In de groep mist er echter nog een specialist in cloudtechnologie en een turnkeypartij die grote fabrieksautomatiseringsprojecten kan doen. Van Beers: ‘We oriënteren ons momenteel op een partner die wel die zwaardere koppelingen kan maken.’

Smart Industry is al een tijdje hot in industriële automatisering, maar de meeste bedrijven zitten nog in de interessefase.

Smart customization

Voorlopig doet Smart Industry 4U het nog met vijf partners. Die hebben elkaar het afgelopen jaar goed leren kennen en een hechte band opgebouwd. ‘Als we een afspraak hebben bij een bedrijf, gaan we er niet met z’n allen naartoe, maar sturen we de mensen die het beste aansluiten bij de probleemstelling die zo’n klant wellicht al heeft’, legt Huisman uit. ‘Demcon is onderdeel van Smart Industry 4U omdat het heel goed is in engineering en in realisatie. Draait een project om die thema’s, dan zal Demcon naar voren stappen. Is het veel meer een logistieke uitdaging, dan neemt een ander de leiding en dus ook de verantwoordelijkheid dat de eindoplossing werkt.’ Vertrouwen is daarbij cruciaal. ‘We spreken sowieso elke twee weken met elkaar. We bespreken dan de voortgang. Het enthousiasme is nog steeds heel groot.’

Ondanks alle inspanningen heeft het Smart Industry-initiatief nog geen concrete projecten opgeleverd. Van Beers en Huisman rekenen erop dat het er nog dit jaar van zal komen. Van Beers: ‘Mijn sterke vermoeden is dat het eerst gaat gebeuren in de hoek van smart customization. Bij een klant die weet dat hij naar een modulair machineconcept moet maar zijn engineering daar nog niet op heeft ingericht. Daarvoor moet de software worden omgegooid omdat de machine anders straks niet flexibel genoeg is. Dat is koren op onze molen.’

Huisman: ‘Smart customization is gekoppeld aan smart engineering en smart manufacturing. Ik ben er inmiddels achter dat smart maintenance daar zeker ook bij hoort. Zaken als voorspellend en preventief onderhoud zijn relatief eenvoudig op te starten en een mooie eerste stap op weg naar een slimme fabriek.’