EZ zet sterker op hoogwaardige landbouwexport

Alexander Pil
27 september 2016

Nederland gaat sterker inzetten op de export van onderscheidende en hoogwaardige agrarische producten. Ook moet de export van agrokennis en innovatie meer worden gestimuleerd. Op die manier kan Nederland niet alleen een bijdrage leveren aan een duurzame en veilige wereldvoedselvoorziening, maar ook zijn internationale koppositie in agro & food behouden. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken in een brief over de toekomst van de agrarische export, die hij mede namens minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De agro&foodsector is omvangrijk en internationaal toonaangevend. Nederland exporteerde in 2015 voor bijna 90 miljard euro aan agrarische en agrarisch gerelateerde producten, ruim 21 procent van de totale goederenexport. Daarmee is Nederland wereldwijd de tweede exporteur van agrofoodproducten. Mondiale ontwikkelingen, zoals de groeiende wereldbevolking en de klimaatverandering, vragen echter om een ander productiemodel. Aanpassingen zijn nodig om op termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen.

Staatssecretaris Van Dam: ‘De grote wereldwijde uitdagingen om genoeg eten te produceren op een duurzame manier, bieden kansen voor Nederland. We kunnen niet de groeiende wereldbevolking bevoorraden met onze tomaten maar bijvoorbeeld wel met tomatenzaad en innovatieve kassen, die speciaal voor lokale omstandigheden zijn ontwikkeld. Ik wil exporteurs sterker ondersteunen om nog meer dan voorheen in te spelen op de veranderende markt. Concurrentie op prijs en volumes alleen is geen recept voor duurzame groei. De transitie in de Nederlandse agrofoodsector naar verduurzaming, meer kwaliteit en meer innovatie kunnen we goed vertalen naar onze export.’

Daarom stimuleert Van Dam dat exporteurs meer accent leggen op hoogwaardige, onderscheidende producten. Daarnaast wordt de export van agrokennis en technologie sterker ondersteund. Zo kunnen landen samen met Nederlandse kennisinstellingen en gespecialiseerde bedrijven hun landbouwsector ontwikkelen om lokaal voedsel te produceren. Daarmee kan Nederland een bijdrage leveren aan het mondiale voedselvraagstuk en tegelijkertijd een toonaangevende agro-exporteur blijven.

Om duurzaam geproduceerde Nederlandse kwaliteitsproducten sterker te positioneren op de wereldmarkt werkt Van Dam samen met de sector onder meer aan de ontwikkeling van kwaliteitslabels, waarmee ‘Made in Holland’ komt te staan voor betaalbare, hoogwaardige producten. Verder komen kennis, innovatie en technologie centraal te staan tijdens toekomstige handelsmissies. Ook krijgen start-ups en innovatieve agrobedrijven een vaste plek binnen economische missies. Daarnaast introduceert Van Dam aparte technologische matchmakingsmissies voor bedrijven, onderzoeksinstituten en technologiecentra. In 2017 worden de eerste drie van deze missies georganiseerd. In de brief schrijft Van Dam verder dat duurzame en innovatieve agrobedrijven internationaal in de etalage worden gezet door de innovatie- en landbouwraden op de Nederlandse ambassades. Verder wordt de ambassade in Iran op korte termijn versterkt met een landbouwraad. Bij de Wereldbank in Delhi komt een medewerker van het ministerie van EZ die zich richt op landbouwontwikkeling en voedselzekerheid in India.

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!