‘Europa negeert grondstofproblematiek’

Paul van Gerven
30 mei 2012

De Europese politiek besteedt te weinig aandacht aan de toenemende grondstofschaarste. Dat zegt José Carlos Martins, directeur van de Braziliaanse mijnbouwer Vale in het blad FD Outlook. Martins wijst erop dat overheden elders ter wereld zich de laatste jaren juist meer zijn gaan bemoeien met grondstofproblematiek, hetzij om toegang tot krieke materialen zeker te stellen, hetzij om met exportbeperkingen de eigen industrie voor te trekken. Als Europa zich niet in dit krachtenspel mengt, dreigt het achterop te raken, waarschuwt Martins.