Europa investeert 16 miljoen in zorgrobotica

Pieter Edelman
12 december 2018

De Europese Commissie investeert 16 miljoen euro voor het opzetten van zestien innovatie-hubs voor robotica en andere digitale technologieën in de gezondheidszorg. De Universiteit Twente leidt een van die centra en is tevens penvoerder van het overkoepelende DIH-Hero-project (Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics). Ook Imec zal een van de hubs leiden.

DIH-Hero heeft geen eigen technologieagenda maar richt zich op het smeden van banden tussen specialisten in gezondheidszorg, kennisinstituten, investeerders en bedrijven. Dat moet leiden tot kennisuitwisseling en een betere doorstroming van innovaties naar de praktijk. Ook kunnen bedrijven aankloppen bij het programma voor een financiële bijdrage aan hun ontwikkel- of implementatietraject. Meer dan de helft van de Europese subsidie is bestemd voor dit doel.

‘De weg naar het integreren van medische innovaties in de klinische praktijk is moeilijk en vergt zowel tijd als substantiële investeringen. De weg naar de patiënt kan daardoor lang zijn en meerdere stappen omvatten, zoals klinische tests, het ontwikkelen van efficiënte productiemethoden, het opzetten van een commerciële organisatie, het bereiken van investeerders en het regelen van distributie’, legt roboticahoogleraar Stefano Stramigioli uit, die het programma coördineert. ‘Binnen DIH-Hero kunnen wij het overzicht houden en ervoor zorgen dat deze elkaar waar mogelijk aanvullen en versterken.’

De UT-hub werkt onder meer samen met de TU Eindhoven, Saxion, TNO, de ZGT- en MST-ziekenhuizen, Siemens, Hankamp Rehab, Demcon en Roessingh Research and Development. De Imec-hub partnert met Flanders Make, de Vrije Universiteit Brussel, de KU Leuven en het Radboud UMC.