EU wil menselijke controle over robots

Alexander Pil
11 april 2018

Vijfentwintig Europese landen, waaronder Nederland, hebben de handen ineen geslagen om de gevaren van slimme robotica het hoofd te bieden. Tijdens Digital Day in Brussel ondertekenden ze een verklaring waarmee ze onder meer willen voorkomen dat er kwalijke toepassingen van artificial intelligence op de markt verschijnen en waarin ze oproepen tot grensoverschrijdende regels over verantwoordelijkheid en privacy van persoonsgegevens.

Europa heeft ook de ambitie uitgesproken om voorop te lopen in de ontwikkeling van robots, software en andere apparatuur waarbij ai komt kijken. ‘Voor economische groei is digitalisering van het grootste belang’, aldus EZ-staatssecretaris Mona Keijzer, die de verklaring namens Nederland ondertekende. ‘Daarvoor moeten afspraken over blockchain en artificial intelligence worden gemaakt op Europees niveau.’ De ondertekenaars hebben beloofd zich in te zetten om het bedrijfsleven, de arbeidsmarkt en het onderwijs te helpen om de benodigde stappen te zetten.

In command

De verklaring van de EU-landen druist volledig in tegen de visie van de Delftse robotprofessor Chris Verhoeven. ‘Een mens moet in command zijn, niet in controle’, zegt hij in een recent artikel in Mechatronica&Machinebouw waarin Verhoeven robots als een nieuwe diersoort beschouwt. ‘Een robot moet autonoom zijn, maar wel naar de mens luisteren. Het is merkwaardig dat we nu ineens in control willen zijn van robots, omdat het nooit zo is geweest. Niemand heeft ooit bedacht om een gat in een paardenkop te boren zodat je zijn hersens via een joystick kon bedienen. Een schaapsherder is ook in command – niet in control – en gebruikt zijn honden om een gebied te bewaken. Laat de robots het vooral zelf doen, want ze kunnen het beter.’