EU-project Robs4Crops versnelt overstap naar agrarische robots

Alexander Pil
9 maart 2021

Van handmatig werken met slimme werktuigen tot volledig geautomatiseerde landbouwsystemen, het nieuwe Robs4Crops-project helpt agrariërs met het opvangen van arbeidstekorten en wil de overstap naar grootschalige toepassing van robotica en automatisering in de Europese landbouw versnellen. Met een budget van 7,9 miljoen euro en gefinancierd door de Europese Unie stellen de projectleden onder leiding van Wageningen UR zich ten doel om een hightechrevolutie met een enorme potentiële impact op productiviteit, efficiëntie en ecologische duurzaamheid te realiseren. Robs4Crops wil laten zien dat robotica en aanverwante technieken, precisie en haalbaarheid kunnen brengen bij alledaagse, repetitieve taken, waardoor mensen minder vaak werk hoeven te doen dat onaangenaam en ongezond is en waarbij niet nagedacht hoeft te worden. Het project is gestart op 1 januari 2021 en heeft een looptijd van vier jaar.

Met een budget van 7,9 miljoen wil Wageningen UR een hightechrevolutie in de agro realiseren.a

Frits van Evert, senior onderzoeker bij Wageningen University & Research en projectcoördinator van Robs4Crops: ‘De agrarische sector is erg gevoelig voor de kosten en schaarste van arbeid. Het is van cruciaal belang om teeltmethoden efficiënter en duurzamer te maken. Robs4Crops zorgt voor een doorbraak in het revitaliseren van de Europese voedsel- en landbouwindustrie en de essentiële katalysator bij het versnellen en de acceptatie van hightech robotica en geautomatiseerde technieken in de landbouw.’

Robs4Crops zal de technische uitdagingen aanpakken door een gerobotiseerde landbouwoplossing te creëren die bestaat uit drie elementen: slimme werktuigen, autonome voertuigen en de landbouwcontroller. Bestaande landbouwwerktuigen en tractoren zullen worden geüpgraded zodat ze, samen met bestaande landbouwrobots, kunnen functioneren als onderdelen van een gerobotiseerd systeem. De ontwikkeling en het testen zullen plaatsvinden in de praktijk, in reële bedrijfsomstandigheden, in Frankrijk, Griekenland, Nederland en Spanje en in nauwe samenwerking met de belanghebbenden.

Robs4Crops streeft er dus naar om de organisatorische en technologische uitdagingen die grootschalige adoptie van landbouwrobots nu nog in de weg staan, aan te pakken en op te lossen. Door voort te bouwen op bestaande landbouwmachines, standaarden en praktijkproeven, wil het project een autonoom systeem vormgeven en opleveren dat klaar is voor commerciële proeven op grote schaal. De nieuwe flexibele en modulaire systemen zullen de afhankelijkheid van arbeid aanzienlijk verminderen, de veiligheid vergroten en de ecologische footprint van de voedselproductie verkleinen. Het project richt zich op de meest veeleisende repetitieve veldwerkzaamheden, namelijk mechanische onkruidbestrijding en het spuiten tegen ziekten en plagen.