EU geeft 25 miljoen aan ontwikkeling groene Rotterdamse haven

Alexander Pil
26 mei 2021

Een internationaal samenwerkingsverband van 45 bedrijven, kennisinstellingen en havens onder leiding van Havenbedrijf Rotterdam heeft bijna 25 miljoen euro Europese subsidie gekregen voor het uitvoeren van tien pilots en demonstratieprojecten waarin duurzame en slimme logistiek in havens centraal staat.

De transportsector zal in de toekomst schone energie gebruiken, maar het is op dit moment nog ongewis welke soorten en voor welke transportmiddelen. TNO ondersteunt, als partner binnen het samenwerkingsverband, bij de realisatie van diverse demo’s en brengt daarbij kansen en barrières in kaart voor toekomstige implementatie door marktpartijen.

Er zijn nu verschillende duurzame brandstoffen en energiedragers in ontwikkeling. Denk aan groene waterstof, grote elektrische batterijen, ammoniak en bio-lng. Ze hebben allemaal hun pluspunten en uitdagingen. De een lijkt meer geschikt voor de scheepvaart, de ander voor toepassing in de haven zelf of voor het transport naar bestemmingen landinwaarts. Sommige onderdelen van de keten zijn al wel getest, andere nog niet.

Het breed samengestelde, internationale onderzoeksprogramma richt zich vooral op de aspecten van het gebruik van de nieuwe brandstoffen en energiedragers die nog niet in de praktijk beproefd zijn. Het kan gaan om productie, transport, opslag, distributie (brandstoffen) en opladen (elektriciteit). Voorbeelden daarvan zijn elektrisch rijden met zware vrachtwagens, automatisch rijdende vrachtwagens die zelfstandig hun batterij bij een laadstation opladen en de inzet van een elektrische locomotief met batterij die stroom van de bovenleiding kan gebruiken om de last en first mile in het havengebied zonder bovenleiding te kunnen rijden. Een ander voorbeeld is het bunkeren van ammoniak als scheepsbrandstof en walstroom voor schepen die liggen afgemeerd aan boeien.

Ook zijn er projecten op het gebied van digitalisering en automatisering als onderdeel van de energietransitie. Daarnaast wordt getest hoe bedrijven het beste kunnen worden gestimuleerd om hun logistiek te verduurzamen. Tot slot is een van de projecten het maken van een masterplan hoe het transport in, naar en van havens in 2050 CO2-vrij kan zijn en wat daarvoor moet gebeuren in 2030 en 2040.

In het onderzoeksproject werken de havenbedrijven van Rotterdam, Deltaport (Duitsland), Haropa Port (Frankrijk) en Sines (Portugal) samen met tien onderzoeksinstellingen en ruim dertig bedrijven uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Denemarken en Zweden. Het onderzoeksproject heeft de naam Magpie gekregen: ‘Smart green ports as integrated efficient multimodal hubs’. Het onderzoeksproject heeft een looptijd van vijf jaar.