Energieakkoord heeft weerslag op machinebouwers

Egbert Stremmelaar is director supply chain development bij Eriks, bestuurslid bij Feda en voorzitter van de Fedacademie.

Leestijd: 4 minuten

Vorige week werd aangekondigd dat Nederland een Energieakkoord heeft. Wiebe Draijer, voorzitter van de Ser en voorzitter van het overleg Energieakkoord, meldde trots dat veertig partijen over hun schaduw waren heengestapt en een compromis hebben gesloten dat alle veertig deelnemende partijen pijn deed, maar dat met dit historische akkoord de bv Nederland als geheel snel een grote stap voorwaarts maakt in het verduurzamen van de economie.

Wat betekent dit voor de OEM‘s? Immers de belangrijkste punten die tot een verduurzaming van de energieconsumptie moeten leiden, zijn in de meeste persberichten verwoord als een toename van hernieuwbare energie, het ontwikkelen van een nieuw areaal aan windmolens op land en op zee, het stimuleren van kleinschalig opgewekte zonne-energie, het isoleren van huizen en het sluiten van verouderde kolencentrales. Als bijvangst worden er vijftien duizend banen gecreëerd in vooral de bouw en installatiesector. Op het eerste gezicht dus geen relevantie voor de (machine)industrie. Toch heeft de (machine)industrie wel met het energie akkoord te maken en kan het er op het vlak van samenwerken ook nog een voorbeeld aan nemen.

Een wat minder zichtbaar te maken aspect uit het Energieakkoord is dat het energieverbruik in Nederland met gemiddeld 1,5 procent per jaar omlaag moet. Dit betekent dat er in 2020 een besparing op het finale energieverbruik moet zijn gehaald van 100 biljard joule. En omdat 50 procent van ons totale energieverbruik voor rekening komt van de industrie betekent dat ook daar een aantal maatregelen nodig zijn om de gewenste reductie te behalen. Voor energie-intensieve industrie zal er veel aandacht zijn voor procesoptimalisatie, isolatie en warmtepompen. Bij de gehele industrie zal er ook aandacht zijn voor energiezuinige aandrijfsystemen. Immers, zo‘n 70 procent van het elektrische energieverbruik in de industrie is gerelateerd aan elektromotoren. De wettelijke basis voor energieconsumerende producten is de EU-richtlijn 2005/32/EG. Lot 11 gaat over elektromotoren.

Dit artikel is exclusief voor premium leden van High-Tech Systems Magazine. Al premium lid? Log dan in. Nog geen premium lid? Neem dan een premium lidmaatschap en geniet van alle voordelen.

Inloggen

Problemen met inloggen? Bel dan (tijdens kantooruren) naar 024 350 3532 of stuur een e-mail naar info@techwatch.nl.

Gerelateerde artikelen