Energie-efficiënt ontwerp maakt badmintonrobot ecologischer

Dirk Vanhooydonck is senior projectingenieur bij FMTC in Leuven en werkzaam in projecten aangaande energie-efficiëntie van machines.

Leestijd: 9 minuten

Zuinige machines met een lage ecologische voetafdruk zijn tegenwoordig hot, niet enkel omwille van het groene aspect, maar ook omwille van economische factoren. Het verbruik van een machine draagt immers aanzienlijk bij tot de total cost of ownership. Bijgevolg loont het om dat energieverbruik reeds als een sleutelparameter mee te nemen tijdens het ontwerpproces. Het Europees project Estomad ontwikkelde een methode en bijhorende softwaretools voor het ontwerpen van energie-efficiënte machines. FMTC toonde dat hiermee het energieverbruik van zijn badmintonrobot kan worden gehalveerd.

Gedurende de laatste jaren zijn het energieverbruik en de ecologische voetafdruk meer en meer naar voren gekomen als belangrijke criteria bij de aankoop (en bijgevolg ook het ontwerp) van een machine. Enerzijds zijn er de stijgende energieprijzen die aanzienlijk kunnen oplopen en bijdragen tot een hoge total cost of ownership. Anderzijds is er een groeiend ecologisch bewustzijn in onze maatschappij dat er mede toe leidt dat overheden strengere verbruiksnormen gaan opleggen aan machinebouwers. Bijgevolg zijn veel machinebouwers op zoek naar manieren om dat energieverbruik reeds mee te nemen tijdens de ontwerpfase (of herontwerpfase) van hun producten.

Daarnaast is er ook een trend in de machinebouw om meer en meer modelgebaseerd te gaan (her)ontwerpen. Concreet betekent dit dat de machinebouwer numerieke modellen opstelt van de machine of van belangrijke onderdelen ervan. Daarmee kan hij dan softwaresimulaties draaien en analyses uitvoeren om voorspellingen te maken over het verwachte machinegedrag. Het gebruik van dergelijke virtuele prototypes heeft onder meer als voordeel dat het aantal reële prototypes dat de machinebouwer moet bouwen om het machinegedrag te kunnen verifiëren, aanzienlijk kan worden verkleind.

Dit artikel is exclusief voor premium leden van High-Tech Systems Magazine. Al premium lid? Log dan in. Nog geen premium lid? Neem dan een premium lidmaatschap en geniet van alle voordelen.

Inloggen

Problemen met inloggen? Bel dan (tijdens kantooruren) naar 024 350 3532 of stuur een e-mail naar info@techwatch.nl.