Eindhoven Engine zoekt nieuwe onderzoeksprojecten

Alexander Pil
8 november 2021

Eindhoven Engine nodigt consortia uit om een onderzoeksvoorstel in te dienen voor de Open Call 2022. Deze projecten moeten gaan over maatschappelijke uitdagingen op het gebied van hightech systemen, gezondheid, energie, mobiliteit, agrifood en/of veiligheid. Innovatieprojecten zullen een actief onderdeel worden van de Eindhoven Engine-community, gecoloceerd in het Engine-gebouw op de TUE-campus. De voorstellen moeten voor 22 januari 2022 zijn ingeleverd.

Foto: Bart van Overbeeke

De Open Call 2022 is de laatste van de huidige Regio Deal Brainport Eindhoven die eindigt in 2025. De Open Call 2022 heeft een totaal budget van 2,4 miljoen euro (max. 500 duizend euro per aanvraag ).