Eindhoven Engine start vier innovatieprojecten in energie en gezondheid

Alexander Pil
30 juni 2021

Eindhoven Engine verwelkomt vier projecten met een focus op energie en gezondheidstechnologie. Het gaat om de projecten Brain for Buildings, Neon EE, Gem-stage en Vipnom. De vier projecten zullen in totaal voor ruim 11 miljoen euro aan onderzoek verrichten; Eindhoven Engine ondersteunt dit met een totaalbedrag van 1,4 miljoen euro. De investering voor de Eindhoven Engine Open Call 2021 komt voort uit de Brainport Regio Deal. De projecten kunnen zich de komende tijd onder de vleugels van Eindhoven Engine verder ontwikkelen en hun innovaties sneller naar de markt brengen. Daarnaast zullen ze samenwerken op de Eindhoven Engine-colocatie op de TUE-Campus.

Brain for Buildings

Het eerste Open Call 2021-project heet Brain for Buildings. Het doel is de ontwikkeling van een zelflerende module die klimaatinstallaties in grote gebouwen kan monitoren en diagnosticeren. Hierdoor kan een klimaatsysteem beter presteren; denk aan een lager energieverbruik, beter thermisch comfort en een betere luchtkwaliteit. Ook is efficiënter onderhoud mogelijk. De module zal als add-on voor het building energy management system van kantoren worden gebruikt. De partners in dit project zijn Airteq, Artenergy, Avans, Bam, Building G100, Dyseco, Kropman, TNO en TU Eindhoven.

Neon EE

Neon EE is het tweede project en is onderdeel van het Neon-onderzoeksprogramma (new energy outlook for the Netherlands) dat zich richt op de maatschappelijke uitdagingen van klimaatverandering, schone energie en slimme mobiliteit. De modellen die worden ontwikkeld, geven informatie over manieren om CO2 terug te dringen. Met de verworven informatie wordt via realistische en kosteneffectieve manieren onderzoek gedaan naar een koolstofarme toekomst. In Neon EE worden deze modellen nog sneller naar de markt gebracht. Binnen Eindhoven Engine zullen meerdere partijen de tooling gaan testen, waardoor deze met steeds meer data wordt gevoed en daardoor een nog realistischer beeld kan neerzetten. In dit project werken Fontys, Lightyear, TU Eindhoven en Zenmo.

Gem-stage

Grote evenementen, zoals festivals, verbruiken meer elektriciteit dan het hoofdnet kan leveren. Hierdoor zijn festivals aangewezen op generatoren die tot 130 duizend liter diesel per evenement verbruiken. Met jaarlijks meer dan 12 duizend grote buitenevenementen in West-Europa is het een noodzaak manieren te vinden om deze vervuiling te verminderen. Om hierin verandering te brengen is de Gem-toren ontwikkeld. Deze hoge toren is een grote batterij die de opslag en de distributie van duurzame wind- en zonne-energie regelt. Gem-stage (green energy mill)wil in dit project het aanbod van duurzame bronnen in de Gem-stage compleet maken door waterstof te voegen. De partners Dens, Double2, Flexotels, TU Eindhoven en Zap Concepts werken samen in dit project.

Vipnom

Vipnom (virtual position noise measurement) richt zich op de doorontwikkeling van meetmethodes van geluid. Geluid is de op één na grootste schadelijke milieufactor in Europa en eist jaarlijks 1 miljoen gezonde levensjaren op als gevolg van stress en slaapstoornissen. Om ongewenst geluid effectief tegen te gaan, is het belangrijk om het te kunnen meten. Nu nog wordt ruis gemeten door microfoons op de betreffende locaties te plaatsen. Met microfoonarrays op centrale locaties kunnen geluidsniveaus op meerdere gewenste locaties tegelijk worden gemeten. Tot op heden zijn vergelijkbare meetmethodes ontwikkeld. Om het geluidsniveau nauwkeurig te meten zal Vipnom deze methodes verder ontwikkelen, optimaliseren en implementeren. De algoritmen die hieruit worden gehaald, zullen in de living labs Stratumseind en Strijp-S worden getest. GN Resound, Sorama en TU Eindhoven zijn de partners in deze samenwerking.

‘De projecten bij Eindhoven Engine hebben een gezamenlijke doel: innovatie versnellen in de Brainport-regio’, zegt Engine-directeur Maarten Steinbuch. ‘Dit realiseren ze, gefaciliteerd door Eindhoven Engine, met onderzoek naar hoogwaardige technologische oplossingen. En deze oplossingen beantwoorden de maatschappelijke uitdagingen waarmee onze generatie en omgeving worden geconfronteerd.’