Eindhoven moet centrum ai-engineering worden

Het Eindhoven Institute of Artificial Intelligence Systems Institute, inclusief het AI Engineering Lab, moet de Brainport-regio het centrum voor ai in engineering maken.

Nieke Roos
4 juli 2019

De Technische Universiteit Eindhoven (TUE) heeft een nieuw initiatief gelanceerd om van Brainport het centrum te maken voor de gebruik van kunstmatige intelligentie in engineering. In opdracht van het High Tech Systems Center (HTSC) van TUE voert Albert van Breemen al het AI Engineering Lab. Onafhankelijk heeft het universiteitsbestuur Carlo van de Weijer opdracht gegeven voor het opzetten van een overkoepelend onderzoekscentrum, het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (Eaisi), dat op 2 september aan het begin van het nieuwe academische jaar van start moet gaan. Vooruitlopend op de fusie van beide, is Van Breemen benoemd tot Eaisi-programmamanager voor de hightechindustrie.

Met een investering van honderd miljoen euro van TUE wil de EAISI – spreek uit: easy – de educatieve en wetenschappelijke activiteiten van de universiteit op het gebied van artificial intelligence promoten om studenten, onderzoekers, industriële partners en (Europese) investeerders aan te trekken. Van de Weijer, directeur van TUE’s speerpuntonderwerp Smart Mobility, zit aan het roer. Hij wordt ondersteund door een programmateam bestaande uit Van Breemen, Paul Merkus en Ben Rutten, met de hulp van Mark Mietus, operationeel directeur van het Data Science Center Eindhoven. Edwin van den Heuvel (hoogleraar statistiek), Paul van den Hof (hoogleraar modelgebaseerde systemen en besturing), Wijnand IJsselsteijn (hoogleraar cognitie en effect in mens-technologie-interactie) en Nathan van de Wouw (hoogleraar dynamica en controle) vormen het wetenschappelijk comité van de nieuwe instelling.

Albert van Breemen heeft het nieuwe AI Engineering Lab opgericht en is benoemd
tot programmamanager van het nieuwe Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute.

Voor het grootste deel is de organisatie van Eaisi nog steeds in opbouw. De topprioriteiten voor Van de Weijer zijn het aantrekken van nog eens vijftig medewerkers, bovenop de honderd wetenschappers die de TUE al op het ai-gebied heeft, en het inrichten van de faciliteiten. De directeur zou graag zien dat alle educatieve en onderzoeksactiviteiten samenkomen in het Laplace-gebouw op de campus – het oude computercentrum van de universiteit en de voormalige locatie van het Embedded Systems Institute. Omdat dit gebouw momenteel wordt gerenoveerd en niet binnen twee jaar klaar zal zijn, wordt het Gaslab de tijdelijke accommodatie.

Tweede golf

Het AI Engineering Lab is al in de lucht. ‘Oorspronkelijk vroeg het HTSC mij om een ​​consortium op te richten van bedrijven die willen investeren in promovendi op het gebied van kunstmatige intelligentie’, zegt ai-consultant Van Breemen. ‘In gesprekken met bedrijven merkte ik een gebrek aan kennis en overzicht. Daarom besloot ik om het AI Engineering Lab op te zetten. Het heeft drie pijlers: de industrie informeren over ai, een Fieldlab organiseren waar wetenschap en industrie – groot en klein – kunnen samenwerken aan projecten, en promotieonderzoek uitvoeren.’

Ongeveer twee maanden nadat hij het idee voor het laboratorium kreeg, hoorde Van Breemen over de plannen van de TUE voor het overkoepelende ai-centrum. Hij werd al snel gevraagd om deel te nemen aan de Eaisi-werkgroep, wat resulteerde in zijn benoeming tot programmamanager van de instelling voor de hightechindustrie. ‘Er zijn nog steeds veel details over het Eaisi die moeten worden ingevuld’, legt hij uit. ‘Omdat het AI Engineering Lab al goed op weg was, hebben we besloten om op twee paden door te gaan, maar de intentie om ze op een bepaald moment samen te voegen.’

Volgens Van Breemen is er een sterke gedeelde visie. ‘Iedereen heeft het over Amsterdam als centrum van kunstmatige intelligentie in Nederland, maar er gebeurt ook veel in Eindhoven, alleen minder zichtbaar. Hoewel ze zich in Amsterdam meer richten op algemene it- en consumententoepassingen van ai, zitten wij op wat ik de tweede golf van ai in engineering noem, met een sterke focus op veiligheid en realtime. Zowel Eaisi als het AI Engineering Lab streven ernaar om Eindhoven een koploper in dit vakgebied te maken. Ik ben blij om te zien dat de Brainport-bedrijven waarmee ik spreek, deze visie delen.’

Ambitieus in ai

Het AI Engineering Lab begint nu zijn eerste Fieldlab-projecten. Ondertussen praat Van Breemen met potentiële investeerders. ‘Er zijn vijf grote aanbieders van ai-technologie: Amazon, Google, IBM, Mathworks en Microsoft. We zijn heel dichtbij om ze naar Eindhoven te trekken. Dat zou een geweldige opsteker zijn voor de ambities van de regio op het gebied van kunstmatige intelligentie.’

De parapluplannen zijn even ambitieus. Naast de honderd miljoen aan investeringen door de TUE wil Eaisi dertig miljoen euro per jaar aantrekken van externe bronnen – bedrijven, NWO en Europese subsidies. De vijftig nieuwe medewerkers moeten over vijf jaar aan boord zijn – een hele uitdaging gezien de huidige grote vraag naar ai-specialisten.