Egemin scoort reeks Vlaamse projecten voor pompbesturingen

Alexander Pil
1 december 2014

De divisie Infra Automation van Egemin werkt aan verschillende grote infrastructuurprojecten waarbij het de bediening van pompen langs de rivieren en kanalen in Vlaanderen automatiseert. Die pompen staan in voor de regeling van het waterpeil, de aanpassingswerken kaderen in de bestrijdingsprojecten tegen overstromingen van de Vlaamse Overheid. Egemin Automation vernieuwt daarbij de elektronische componenten van de sturingen of installeert een volledig nieuw besturingssysteem. Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal en de Vlaamse Milieumaatschappij zijn belangrijke opdrachtgevers.

Om Lokeren te beschermen tegen wateroverlast vanuit de Durme bij ontij werd in 1973 een dam gebouwd tussen de Durme en de Moervaart. Dit resulteerde echter in een tegennatuurlijke afvoer van de Moervaart naar het Kanaal Gent-Terneuzen, met als gevolg regelmatige wateroverlast en de aanslibben van de tijgebonden Durme door het ontbreken van een bovendebiet. Door de bouw van dit pompstation zal er opnieuw een bovendebiet zijn op de Durme en kan in geval van extreme omstandigheden het teveel aan water in de Moervaart in de Durme worden overgepompt.

‘De nieuwe PLC-sturing verzamelt gegevens die de pompmotor automatisch aansturen’, zegt Tom Haesebrouck, projectmanager bij Egemin Automation. ‘De mechanische vijzels pompen het water omhoog over de dam. Egemin zorgt ook voor een extra koppeling zodat het pompstation automatisch van op afstand kan bediend worden.’

Aan het sluizencomplex in Zemst langs het kanaal Brussel-Schelde vernieuwt Egemin de zwaar verouderde pompinstallatie. Die zorgt dat er voldoende water in het bovenpand van het kanaal blijft na de passage van de boten. De installatie pompt het water terug opwaarts, zodat de schepen die uit Antwerpen en Brussel komen, niet vastvaren.

Haesebrouck: ‘De renovatie van het pompcomplex is zeer dringend, de elektrische installatie is zwaar verouderd en de nodige wisselstukken zijn niet meer beschikbaar. Egemin zorgt voor een volledig nieuwe sturing en installeert ook een bewakingssysteem dat het mogelijk maakt de installatie van afstand te bedienen vanuit de controletoren.’

In Bredene was de uitwateringsinstallatie Maertenssas op de Noordede dringend aan vernieuwing toe. Het bewijs zijn de verschillende overstromingen waar het gebied de laatste jaren mee te kampen kreeg. ‘De installatie bestaat uit zeven kokers die aan de zeekant en landinwaarts schuifopeningen hebben’, aldus Haesebrouck. ‘Die uitwateringsschuiven zorgen voor een gecontroleerde doorstroming van het water uit het binnenland naar zee.’

Naast de volledige elektrische vernieuwing zorgt Egemin ook voor de mechanische aandrijving en de automatisering van de installatie. Egemin werkt in dit project samen met het Vrij Technisch Instituut Brugge. ‘De leerlingen bouwen de stuurborden en zullen de installatie helpen aansluiten in het veld. Op deze manier leren ze werken aan een echt project en doen ze praktijkervaring op’, aldus Haesebrouck.

De vernieuwing van het pompstation in Vlassenbroek kadert in een groot vernieuwingsproject van de Vlaamse Overheid. De Vlassenbroekse polder wordt voor een deel overstromingsgebied. Daarom moet de afvoercapaciteit van het pompstation de hoogte in. Om die reden deed opdrachtgever Waterwegen & Zeekanaal een beroep op de expertise van Egemin die de bestaande drie pompen zal vervangen. Nu hebben die elk een capaciteit van 1,2 m3/s, de nieuwe axiaalpompen hebben een pompdebiet van 2 m³/s.