Eerste UT-fellow legt focus op constructieprincipes

Alexander Pil
8 juli 2019

VDL-systeemarchitect Jaap Brand (41) is donderdag aangesteld als fellow bij de UT-leerstoel Precision Engineering van professor Dannis Brouwer. Hij is de eerste officiële fellow die start aan de Universiteit Twente. Enschedeër Brand gaat zich bezighouden met onderzoek naar constructieprincipes voor het nauwkeurig bewegen en positioneren. Brouwer: ‘Het is belangrijk de constructieprincipes verder uit te bouwen om de leidende positie op het gebied van mechatronica die we in Nederland hebben vast te houden én uit te bouwen.’

VDL’er Jaap Brand (l) richt zich in de UT-onderzoeksgroep van Dannis Brouwer (r) op constructieprincipes.

Brand zal deze lijn verder proberen te verwetenschappelijken met promovendi, Pdeng’ers en afstudeerders. Daarnaast gaat hij de bredere samenwerking tussen UT en VDL versterken. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om op termijn tot een strategische samenwerking te komen. In eerste instantie gaat Brand een halve dag in de week aan de slag aan de universiteit.

Als systeemarchitect bij VDL ETG Technology & Development in Almelo houdt Brand zich onder meer bezig met de ontwikkeling van nieuwe machines voor klanten van VDL. Daarnaast werkt hij aan de doorontwikkeling van de competenties van de vacuümtechnologie. Brand: ‘Diverse activiteiten van VDL raken aan de randen van het onmogelijke. We hebben er vertrouwen in dat wij in een nauwe samenwerking met Universiteit Twente grenzen weten te verleggen. Daarnaast willen we de vertaling van de wetenschap naar de industrie verbeteren zodat we aan de slag kunnen met de maatschappelijke uitdagingen die zich aandienen.’

Brand werkt sinds 2011 voor VDL ETG. De afgelopen jaren heeft hij de contacten met de Universiteit Twente nadrukkelijk aangehaald en heeft hij diverse studenten begeleid.