Eerste ondertekening FNV Metaal Code Duurzaam Marktgedrag

Alexander Pil
20 april 2015

Vorige week hebben KMWE, Dutchaero en Van Hoorn Buigtechniek als eerste bedrijven de Code Duurzaam Marktgedrag Metaal van FNV Metaal ondertekend. De code is een instrument om een gesprek tussen werknemers en werkgevers op gang te brengen over de uitdagingen in de Brabantse metaal- en technieksector, alsmede werkzekerheid en flexibiliteit in de keten en in de regio. Zowel de werkgevers als de werknemers hebben hun handtekening gezet. In februari dit jaar is de code gelanceerd en in ontvangst genomen door Gedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant. De code met een werkboek wordt inmiddels uitgereikt aan werkgevers, ondernemingsraden en kaderleden van de vakbond.

Naast oog voor prijs en kwaliteit verlangt de markt in toenemende mate aandacht voor innovatie en flexibiliteit. Het is als bedrijf de kunst snel en adequaat op de wisselende omstandigheden in te spelen. Maar hoe moeten deze transities worden georganiseerd zodat ze voor onderneming en werknemer een positieve uitdaging en geen bedreiging zijn? Het motto van FNV Metaal is ‘geen technologische innovatie zonder sociale innovatie’. Met deze code werken alle betrokkenen aan het professionaliseren van werknemers en werkgevers, goede arbeidsverhoudingen, een prettig werkklimaat en leggen hiermee de basis voor werkzekerheid op regionaal niveau.

FNV Metaal-bestuurder Ron van Baden: ‘Veranderen doe je samen. In goed overleg zetten werkgevers en werknemers een permanent lerende bedrijfscultuur in gang en werken ze samen aan respectvol gedrag en meer invloed voor medewerkers op de koers van het bedrijf en de werkprocessen. KMWE, Dutchaero en Van Hoorn Buigtechniek, de eerste ondertekenende werkgevers en werknemers, geven aan dat zij vernieuwing zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dat ze willen werken aan arbeidsverhoudingen die passen bij deze nieuwe tijd. Dit sluit ook naadloos aan bij de FNV Metaal Vernieuwingsagenda. Zij geven het goede voorbeeld. Wie volgt?’

Edward Voncken, ceo van KMWE en Dutchaero: ‘De code bestaat uit drie elementen: gedrag, ontwikkeling en invloed. Dit biedt de bestuurder en de ondernemingsraad handvaten om de arbeidsverhoudingen te verbeteren en daarmee de medewerkers beter te kunnen boeien en binden aan ons bedrijf. Binnen KMWE voldoen wij reeds grotendeels aan deze elementen. Bij Dutchaero gaan we er hard aan werken hieraan spoedig te voldoen. Dat er bij Dutchaero nog flinke stappen moeten worden gezet, heeft te maken met een overgangsfase, aangezien we Dutchaero pas in februari 2014 hebben overgenomen.’