Eerste drone-pakketlevering op schip in Rotterdamse haven

Alexander Pil
27 mei 2020

Op 22 mei vond een primeur plaats in de Rotterdamse haven: een drone heeft onderdelen afgeleverd op het grootste schip ter wereld, de Pioneering Spirit van Allseas. Dit is de eerste keer dat een drone in Nederland een pakket aflevert op een schip. Deze pilot is opgezet door Dutch Drone Delta, Allseas en het Havenbedrijf Rotterdam en heeft als doel te kijken of en hoe droneleveringen een bijdrage kunnen leveren aan efficiënter transport in de Rotterdamse haven.

De nieuwe Europese droneregelgeving maakt de weg vrij voor nieuwe toepassingen, waaronder uiteindelijk zelfs autonoom onbemand vracht- en personenvervoer. Hiervoor zullen de komende jaren het luchtruim en de dronetechnologie in stappen worden gereedgemaakt. Deze vlucht is hierbij een belangrijke eerste stap voor het havenbedrijf, omdat een echt pakket is afgeleverd en de drone hiervoor een grote afstand heeft afgelegd. Nu nog met waarnemers, maar in de toekomst geheel buiten het zicht van de piloot.

‘De inzet van nieuwe technologieën maakt onze haven slimmer, sneller, efficiënter en veiliger. Deze pilot is daar een goed voorbeeld van; het levert een wezenlijke bijdrage aan efficiënter transport in het algemeen en uiteindelijk aan de ontlasting van het wegennet in het bijzonder’, aldus Ingrid Römers, adviseur Havenbedrijf Rotterdam. ‘We willen het luchtruim veilig inrichten. De resultaten van deze pilot helpen ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om wet- en regelgeving hierover goed in te richten, zodat het Rotterdamse havenbedrijfsleven optimaal gebruik kan maken van deze nieuwe ontwikkelingen.’

Stephan van Vuren, initiatiefnemer Dutch Drone Delta: ‘De toepassingsmogelijkheden voor de inzet van drones in het havengebied zijn eindeloos. Denk aan de inzet bij incidentenpreventie en -bestrijding, waterverontreinigingen, brandbestrijding, toezicht op havenoperaties en op schades. Maar denk ook aan inspecties van installaties en bruggen, aanleg en onderhoud van infrastructuur, leveringen aan schepen en boorplatforms, tot snel medisch transport van bloed en organen. En op termijn zelfs zwaar transport en vervoer van mensen. Met deze pilot in de Rotterdamse haven kunnen we direct de toegevoegde waarde van dronetechnologie in een complexe omgeving demonstreren.’