Een leven lang leren

Eddy Allefs is senior business developer bij Nobleo Technology.

Leestijd: 3 minuten

In mei verscheen de nieuwe strategie van stichting Brainport, genaamd Brainport Next Generation. Aanleiding is het gegeven dat de wereldwijde ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld robotisering, drones, Smart Industry, autonome voertuigen en smart grids zo snel gaan dat slim zijn alleen niet meer voldoende is; we moeten ook adaptief zijn op het vlak van mensen, technologie en business. De vraag naar bepaalde competenties zal afnemen en naar andere zal toenemen, in een tempo dat steeds hoger komt te liggen.

Als reactie daarop wordt voor werknemers dan vaak gesteld dat het nodig is om een leven lang te leren. Daarom had stichting Brainport een paar maanden eerder al het Technologiepact Brainport gepresenteerd, met daarin diverse actielijnen. Wat betreft behoud en ontwikkeling van werknemers in de techniek doet het voorstellen voor hergebruik van ervaring van oudere werknemers door inzichtelijk maken van hun competenties, effectieve begeleiding van werk naar werk, en structurele inzet op een leven lang leren.

Parallel hieraan werkt ook de Rijksoverheid plannen uit voor een leven lang leren. In oktober vorig jaar is een pakket maatregelen aangekondigd om volwassenen in hun werkzame leven te stimuleren om te blijven leren. Zo kunnen hbo-deeltijdstudenten in zorg, welzijn en techniek bij wijze van proef vanaf september 2016 vouchers aanvragen waarmee ze een (deel van een) studie kunnen inkopen. Ook moeten opleidingen meer maatwerk gaan leveren voor hun deeltijdstudenten en wordt het gemakkelijker om kennis en vaardigheden die een werknemer al heeft officieel te erkennen. Verder zijn subsidiemaatregelen aangekondigd voor het mkb voor scholing en het behoud van mobiliteit van werknemers. De ambitie is om met deze maatregelen ten minste duizend bedrijven te ondersteunen.

Dit artikel is exclusief voor premium leden van High-Tech Systems Magazine. Al premium lid? Log dan in. Nog geen premium lid? Neem dan een premium lidmaatschap en geniet van alle voordelen.

Inloggen

Problemen met inloggen? Bel dan (tijdens kantooruren) naar 024 350 3532 of stuur een e-mail naar info@techwatch.nl.