ECN-aangevoerd project dunnefilmproductie trapt af

Paul van Gerven
23 februari 2010

Onder aanvoering van ECN richten zeven Europese organisaties en een Chinese universiteit zich op de ontwikkeling van zonnecelfolieproductie. Het door de EU gefinancierde Silicon-Light-project kent diverse deelaspecten. Belangrijk onderdeel is de ontwikkeling een PECVD-proces bij lage temperatuur (<200 graden Celsius) voor de depositie van amorfe en microkristallijne siliciumfilms op een substraat plastic. Deze dunne lagen zijn typisch een micrometer dik en om ervoor te zorgen dat er toch voldoende licht wordt geabsorbeerd, kijkt Silicon-Light tevens naar lichtverstrooiende structuren om aan de achterkant aan te brengen. Een derde prioriteit in het driejarige programma is het vinden van een alternatief voor Ito als transparante elektrode.