Dure olie stuwt vraag naar cilinders Bosch Rexroth op

René Raaijmakers
19 november 2007

Met zijn nieuwe productiehal zet Bosch Rexroth in Boxtel een forse stap in de productie en levering van op maat geproduceerde hydraulische cilinders. Aanstaande donderdag 22 november 2007 neemt het bedrijf de hal in gebruik. Bosch Rexroth investeerde 10 miljoen euro in de productiefaciliteit.

De wereldwijde vraag naar offshorecilinders op maat neemt sterk toe. Bij Bosch groeide de omzet dit jaar met 50 procent ten opzichte van vorig jaar. In 2008 verwacht het bedrijf dezelfde toename, wat productieuitbreiding noodzakelijk maakt.

De nieuwe hal heeft een oppervlak van 2700 vierkante meter en beschikt over een hijscapaciteit van 80 ton, voldoende om de grootste cilinders te kunnen transporteren. Hiermee is een bottleneck in de productie van grote cilinders weggenomen. De grootste wegen 30 tot 40 ton, zijn 20 meter lang en in uitgeschoven toestand zelfs 35 meter. Een belangrijke stap was de opzet van een compleet nieuwe productiestraat voor zuigerstangen met een oplaslaag van roestvast staal.

De hoge olieprijs maakt de nieuwe hal van Bosch Rexroth voor de productie van offshorecilinders rendabel.

Oplaslaag voor offshore

De productie van zuigerstangen met roestvaste oplaslaag is specifiek gericht op de offshoremarkt. Hier komt ook de extreme vraag naar grote cilinders vandaan. René van de Ven, divisiedirecteur van Cylinders, zegt dat dit wordt gedreven door de zoektocht van oliemaatschappijen naar nieuwe reserves. ’Die zijn vooral te vinden op grote diepte in de oceanen en daar is de door ons geleverde technologie voor nodig.‘

De olieprijzen van boven de 50 dollar per vat maken aanschaf van de dure cilinders rendabel. ’Nu we op bijna 100 dollar per vat zitten komt die vraag in alle hevigheid op ons af‘, zegt Van de Ven. ’We verwachten dat de buitenproportionele stijging nog enige tijd aanhoudt, aangezien China en India substantieel groeien met dienovereenkomstige energiebehoeftes. Onze portefeuille is volgeboekt tot en met 2010 en nu al voeren we onderhandelingen over levering in 2011 en 2012.‘

TDK Lamba

Lagelonenlanden

Ook de komende twee à drie jaar verwacht Bosch Rexroth een bedrag van 10 miljoen euro te investeren in de verdere stroomlijning van de cilinderproductie. Een geavanceerd machinepark in combinatie met een slanke productieorganisatie en efficiënte productiemethoden voorkomt verplaatsing naar lagelonenlanden. ’Voor de productie van deze cilinders zijn dure machines nodig die in China of India net zo veel kosten als hier‘, zegt Van de Ven. ’De kosten van de machine drukken in ons geval veel zwaarder op de kostprijs van het product. Het voordeel van de lage lonen wordt teniet gedaan door een lagere productiviteit. Omdat het hier om specialistisch werk gaat heb je hooggekwalificeerd personeel nodig dat effectief met je machines omgaat. De vakman die de machine gebruikt en moderne productieprocessen bepalen uiteindelijk de kwaliteit van het product.‘

Onderdeel van de productieherstructurering in Boxtel betreft ook een flexibeler inzet van het personeel in ploegendienst. Om aan de marktvraag te kunnen voldoen is structureel overgegaan op een continudienst.

Personeel

Bosch meldt dat het moeilijk geschikte vakmensen kan vinden. Door een negatief imago van de industrie is de aanwas van goed opgeleide machineoperators beperkt. Bosch zegt ook dat de opleidingen niet aansluiten bij de behoefte. Vandaar dat Bosch Rexroth zeer actief is in het contact met het onderwijs en een belangrijke rol speelt in de opleiding van goed personeel. Volgens Van de Ven is investeren in opleiden en binden van het personeel een belangrijke factor. ’Gemiddeld duurt het opleiden van een vakman tot vakvolwassen niveau voor een specifieke discipline circa drie jaar. Wij willen mensen flexibel kunnen inzetten en dat betekent dat zij na zeven jaar vakvolwassen zijn voor meerdere disciplines. Omdat we het productieproces op een ander niveau brengen en méér vragen van onze mensen moet ook de werkomgeving zijn aangepast aan dat hogere niveau.‘

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zegt Bosch Rexroth in hoog tempo de juiste mensen te binden. De divisie Cylinders groeide in drie jaar tijd van tweehonderd naar een kleine driehonderd medewerkers.