Duizend euro per jaar voor bètamasters

Paul van Gerven
4 november 2013

Minister Bussemaker van Onderwijs overweegt masterstudenten die een technische opleiding volgen een deel van hun studieschuld kwijt te schelden. In een vorige week verschenen nota wordt een bedrag van duizend euro per jaar genoemd. Als tegenprestatie zou het bedrijfsleven studiebeurzen ter beschikking stellen.

De maatregel is bedoeld om technische opleidingen aantrekkelijker te maken indien de basisbeurs zou worden vervangen door een sociaal leenstelsel. Critici vrezen dat een tweejarige master, zoals veel bètastudies die kennen, dan minder aantrekkelijk zou worden, en dat terwijl er een tekort aan technici op de arbeidsmarkt dreigt.

Het sociale leenstelsel staat overigens op losse schroeven: er is geen meerderheid voor in de Eerste Kamer.