Duitsland steekt 3 miljard extra in hightech

Paul van Gerven
12 september 2014

De Duitse regering heeft een nieuwe High-Tech Strategie goedgekeurd. Daarin is opnieuw gekozen voor het verhogen van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Dit jaar steekt de overheid er 11 miljard euro in, de komende jaren zal dat oplopen tot 14 miljard euro. De nieuwe strategie – de vorige dateerde uit 2006 – legt meer nadruk op het naar de markt brengen van ideeën. Als koploper in concurrentiekracht en wetenschap ‘moet Duitsland nu ook wereldkampioen innovatie worden. Daarom beoogt de nieuwe HTS om uit creatieve ideeën concrete innovaties te realiseren’, aldus Johanna Wanka, minister van Onderwijs en Onderzoek.