Duitsland focust hightechstrategie

Paul van Gerven
1 juni 2010

Duitsland reduceert het aantal hightechdeelgebieden dat het tot dusverre onderscheidde voor financieringsdoeleinden van zeventien tot vijf stuks. De focus zal uitgaan naar de onderwerpen gezondheid, klimaat en energie, mobiliteit, veiligheid en communicatie, en voeding. Daarnaast zijn enkele als veelbelovend bestempelde gebieden verzekerd van financiering, namelijk de sleutelgebieden bio- en nanotechnologie, lucht- en ruimtevaart, materialen, optica en productietechnologie. Dat blijkt uit het onlangs verschenen Bundesbericht Forschung und Innovation.

Onze oosterburen zetten daarmee een koers in die ook het inmiddels ter ziele gegane Innovatieplatform voorstaat. Een oproep van de denktank om selectief industriebeleid nieuw leven in te blazen, kreeg enkele weken geleden uit verschillende hoeken bijval. Tot een nieuw kabinet is geformeerd, blijft echter onduidelijk of de oproep in beleid zal worden vertaald.

Duitsland doet op innovatiegebied ook wel eens ideeën op in Nederland. Onlangs nam het bijvoorbeeld in gewijzigde vorm het innovatievouchersysteem over. Het Bundesbericht spreekt daarnaast over de invoering van een fiscale stimuleringsregeling voor R&D, vergelijkbaar met de Nederlandse WBSO, maar gezien het zware financiële weer zou dat wel eens op de lange baan geschoven kunnen worden, schrijft TWA Netwerk.

Groot verschil met Nederland blijft het relatieve niveau van investeringen en de veranderingen daarin. Waar Nederland nauwelijks progressie boekte de afgelopen jaren en bleef steken op onderzoeksinvesteringen ter grootte van 1,7 procent van het bnp, stegen die in Duitsland met zo‘n twintig procent – zowel publiek als privaat – om op 2,64 procent van het bnp uit te komen.