Duitse softwarehuizen wijzigen koers door corona

Uit een onderzoek van VDMA Software en Digitalisering blijkt dat ongeveer de helft van de software- en digitaliseringsindustrie nadenkt over nieuwe bedrijfsmodellen of al haar portfolio heeft gewijzigd vanwege de huidige situatie.

René Raaijmakers
3 juli 2020

Duitse softwarehuizen stellen vast dat hun machinebouwklanten een digitaliseringsstrategie missen en digitaliseringsprojecten uitstellen vanwege de coronacrisis. Toeleveranciers reageren snel door hun portfolio aan te passen en nieuwe producten aan te bieden. Onder het nieuwe aanbod zijn virtuele trainingen en online productpresentaties, evenals producten voor ondersteuning op afstand en voorspellend onderhoud. Uit een onderzoek van VDMA Software en Digitalisering blijkt dat ongeveer de helft van de software- en digitaliseringsindustrie (51 procent) nadenkt over nieuwe bedrijfsmodellen of door de huidige situatie zelfs haar portfolio heeft gewijzigd.

Volgens Duitse it- en softwareleveranciers is de grootste uitdaging op het gebied van digitalisering voor machinebouwers het gebrek aan digitaliseringsstrategieën binnen het bedrijf. Meer dan de helft van de softwarehuizen die door branchevereniging VDMA zijn ondervraagd (53 procent) zegt dat het uitstellen of zelfs annuleren van digitaliseringsprojecten een groot probleem is voor hun klanten in de machinebouwsector. Van de eenenvijftig onderzochte Duitse softwarehuizen wijzen zevenentwintig erop dat de annulering van projecten de continuïteit van het digitaliseringsproces bij hun machinebouwklanten in gevaar brengt. Verdere uitdagingen van digitalisering zijn ontbrekende communicatiemiddelen voor webgebaseerde samenwerking (47 procent) en het gebrek aan, of onvoldoende digitale continuïteit van, ketens met toegevoegde waarde (43 procent).

VDMA zegt dat machinebouw goed is gepositioneerd in productiegerelateerde digitalisering. Dit kun je opvatten als een understatement en als een diplomatieke manier om zijn ruim drieduizend leden aan te sporen om concurrerend te blijven door digitalisering te omarmen. De onderzochte softwarehuizen binnen de VDMA-achterban zien mogelijkheden – vooral ook in deze crisis – om de digitalisering van bedrijfsprocessen en workflows te bevorderen. ‘Een grote kans is het opbouwen en versterken van klantrelaties door afstand en nabijheid te combineren, bijvoorbeeld door showrooms of trainingen te visualiseren’, zegt Claus Oetter, algemeen directeur van VDMA Software en Digitalisering.

Oetter beschouwt digitalisering als een belangrijk onderdeel bij het opbouwen van weerbaarheid tegen crises. ‘Iedereen die nu moedig en consequent vraagtekens zet bij zijn bedrijfsmodel zal kansen creëren. En iedereen die virtual commissioning en simulatie al onder de knie heeft, is sowieso een winnaar’, zegt hij.