Dubbel MIT-budget: denk out of the box

Martijn Bakker is it-consultant bij Innovation Connect, een van de grootste onafhankelijke innovatie- en subsidieadviesbureaus van Nederland.

17 december 2014

Het kabinet en de provincies stellen volgend jaar maar liefst 55 miljoen euro beschikbaar voor de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Bijna een verdubbeling van de voor 2014 beschikbare 32 miljoen euro. Ook voor de it is deze regeling zeer interessant. Vooral wanneer it-bedrijven out of the box denken, biedt de MIT talrijke kansen.

Met de MIT-regeling wordt samenwerking en innovatie bij het mkb gestimuleerd. In 2014 hebben zestienhonderd bedrijven hiervan gebruikgemaakt om vernieuwingen door te voeren en te groeien. Innovatieve ondernemers kunnen subsidies aanvragen voor onder meer kennisvouchers, netwerkactiviteiten, haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten. De deadline van het subsidieprogramma ligt jaarlijks in september. De MIT zal vermoedelijk vanaf het vroege voorjaar in 2015 weer openstaan voor het indienen van subsidieaanvragen.

De subsidiebijdrage is afhankelijk van het type project. Zo wordt in 2014 bij een haalbaarheidsstudie 40 procent van de subsidiabele kosten vergoed, tot 50 duizend euro. Bij een r&d-samenwerkingsproject geldt een tegemoetkoming van 30 procent in de subsidiabele kosten tot 200 duizend euro. De subsidie voor netwerkactiviteiten is maximaal 25 duizend euro en een kennisvoucher bijna vierduizend euro. Het topsectorenbeleid, dat ten grondslag ligt aan de MIT-regeling, heeft volgens de politici en het bedrijfsleven vorig jaar zeker zijn vruchten afgeworpen. Zo is de samenwerking tussen verschillende topsectoren sterk verbeterd en staken ondernemers meer geld in r&d.

De it-sector kan in 2015 nog meer profiteren van de MIT-subsidie door ‘out of the box’ te denken. Wanneer IT-bedrijven verder kijken dan alleen de mogelijkheden binnen de eigen topsector (HTSM), opent zich een scala aan kansen binnen de topsectoren waarin hun klanten actief zijn. Zo valt er bijvoorbeeld veel te winnen door deel te nemen aan projecten binnen de creatieve industrie (multimedia en gaming), agro en food (kwaliteitsmanagement, advisering en optimalisering) en transport (transportbesparing door betere planning, transmodaal verkeer en track & trace). Samenwerking door bedrijven uit verschillende topsectoren is iets waar niet altijd aan wordt gedacht, maar wat zeker een van de belangrijkste doelstellingen is van de regeling. En mooie nieuwe kansen oplevert voor het it-mkb.