Drone gaat weidevogels opsporen

Pieter Edelman
13 april 2015

Landschap Overijssel gaat deze maand proeven uitvoeren met een aan een drone bevestigde infraroodcamera om nesten van weidevogels op te sporen. Het project wordt samen uitgevoerd met Nico Nijenhuis, de eigenaar van Clear Flight Solutions. Dit bedrijf maakt gerobotiseerde roofvogels om vogels te verjagen bij bijvoorbeeld luchthavens.

Door de nesten in kaart te brengen, kunnen boeren deze ontzien bij het maaien. Normaal zetten natuurorganisaties hier vrijwilligers voor in, maar zij kunnen de broedende vogels verstoren en bovendien zijn er niet voldoende mensen te vinden om alle weiden af te lopen. Omdat de drone hoog boven de grond vliegt, veroorzaakt deze veel minder overlast. De gegevens worden doorgestuurd naar een app op de smartphone van de boer.