Drie top trends in robotica

Alexander Pil
25 februari 2020

Van 2020 tot 2022 worden naar verwachting bijna twee miljoen nieuwe industriële robots geïnstalleerd in fabrieken over de hele wereld. Nieuwe technologische trends en marktontwikkelingen stellen bedrijven in staat om te reageren op veranderende eisen. De International Federation of Robotics zet drie top trends op een rij. Vereenvoudiging, samenwerking en digitalisering zijn belangrijke factoren die de implementatie van de robot ten goede komen.

Foto: ABB

Het programmeren en installeren van robots wordt steeds eenvoudiger. Hoe dit er in de praktijk uitziet: digitale sensoren in combinatie met slimme software maken directe leermethoden mogelijk, zogenaamde ‘programming by demonstration’. De taak die de robotarm moet uitvoeren, wordt eerst uitgevoerd door een mens: hij neemt de robotarm bij de hand en begeleidt deze door de bewegingen. Deze gegevens worden vervolgens door de software omgezet in het digitale programma voor de robotarm. Met Machine Learning-tools kunnen robots in de toekomst met vallen en opstaan verder leren of door videodemonstratie en hun bewegingen zelf optimaliseren.

Mens-robotsamenwerking is een andere belangrijke trend in robotica. Met de mogelijkheid om samen met mensen te werken, kunnen moderne robotsystemen zich aanpassen aan een snel veranderende omgeving. Het aanbod van samenwerkingsapplicaties blijft zich uitbreiden. Momenteel komen toepassingen voor gedeelde werkruimte het meest voor. Robot en werknemer werken naast elkaar en vervullen taken opeenvolgend. Toepassingen waarbij de mens en de robot tegelijkertijd aan hetzelfde onderdeel werken, zijn nog uitdagender. Onderzoek richt zich op methoden waarmee robots in realtime kunnen reageren. Net zoals twee menselijke werknemers zouden samenwerken, willen de r&d-teams dat ze hun beweging aanpassen aan de omgeving, voor een echte responsieve samenwerking. Deze oplossingen omvatten stem, gebaar en herkenning van de intentie van menselijke bewegingen.

Industriële robots vormen het hart van digitale en genetwerkte productie (lees: industrie 4.0). Dit maakt het des te belangrijker dat ze met elkaar kunnen communiceren – ongeacht de fabrikant. De OPC Robotics Companion Specification, ontwikkeld door een gezamenlijke werkgroep van de VDMA en de Open Platform Communications Foundation (OPC), definieert een gestandaardiseerde, generieke interface voor industriële robots en stelt industriële robots in staat verbinding te maken met het iiot. De digitale connectiviteit van robots met bijvoorbeeld cloudtechnologie is ook een hulpmiddel voor nieuwe bedrijfsmodellen: robotleasing bijvoorbeeld – robots-as-a-service – heeft voordelen die met name aantrekkelijk kunnen zijn voor mkb’ers: geen gecommitteerd kapitaal, vaste kosten, automatische upgrades en geen noodzaak voor hooggekwalificeerde robotoperators.