DPI leidt uit nood spuitgiettechnici zelf op

Alexander Pil
6 november 2012

Dit jaar is kunststofspuitgietbedrijf DPI uit Geldrop begonnen met een interne opleiding voor spuitgiettechnicus op mbo-niveau. De inhoud van de opleiding omvat niet alleen het hele spuitgiettechnische proces, maar ook onderhoud, mechanisatie, robotisering, matrijzen en kwaliteit komen in het lespakket aan de orde. De eenjarige interne cursus is ontstaan uit noodzaak omdat DPI moeilijk aan goed opgeleide productiemedewerkers met kunststoftechnische kennis kan komen.

’Wat we al jaren constateren is dat als we nieuwe krachten zoeken, er weliswaar techneuten uit de procesindustrie te krijgen zijn, maar er eigenlijk nauwelijks mensen zijn met kunststoftechnische kennis‘, aldus Mijke Janssen-Rensen, businessunitmanager Operations bij DPI. ’Vooral schoolverlaters met deze specifieke kennis zijn er niet of nauwelijks. We krijgen steeds meer te maken met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Als je dan al mensen krijgt met een technische bagage, zul je ze toch eerst geïnteresseerd moeten maken en op moeten leiden voor het vak van spuitgieten.‘

DPI-procestechnoloog en Mikrocentrum-docent Fred Bijsterveld vult aan: ’Wat we beoogden, was een bedrijfsbrede opleiding, dus niet alleen op spuitgietgebied – iets dat we al tien jaar in huis hebben – maar ook op het gebied van mechanisatie, robotisering, matrijzenkennis, onderhoud en kwaliteit, zowel in de theorie als in de praktijk. En waar kan dat beter dan in eigen bedrijf onder werktijd, zeker wat de praktijkkant betreft? We zijn toen een samenwerking aangegaan met een opleidingsontwikkelaar die ons heeft begeleid in de structuur die je moet hebben voor een mbo-opleiding en die hebben we ingezet binnen onze eigen organisatie.‘

Volgens Bijsterveld is het aanbod in het reguliere beroepsonderwijs op het terrein van kunststoftechnologie beperkt. ’De hts in Tilburg doet een beetje op kunststofgebied en bij de ROC‘s in de regio was dat voorheen ook heel erg mager‘, aldus Bijsterveld die wel verbetering ziet. ’De ROC biedt het inmiddels aan in een soort zijstroomopleiding in samenwerking met het Mikrocentrum. In combinatie met een baan ben je voor deze opleiding liefst twee jaar kwijt. De buiten de deur aangeleerde kennis kan niet direct in de praktijk worden geoefend. Bovendien kunnen niet alle bedrijfseigen aspecten worden behandeld. Gelet op onze doelgroep is het beter een compacte en specifieke opleiding aan te bieden met eigen collega‘s, op de eigen werkplek, onder werktijd, met eigen producten, technieken, matrijzen en machines.‘