Digitale technologieën reduceren 5 keer meer uitstoot dan hun eigen footprint

De impact van digitale technologie op het klimaat is tegen 2030 vijf keer positiever dan de totale voetafdruk van die sector. Dat blijkt uit een studie van Agoria die wetenschappelijke cijfers aanreikt over het potentieel van digitale technologie om CO2 te reduceren. De branchevereniging is ten stelligste overtuigd dat digitale technologieën mee een antwoord kunnen bieden op de klimaatuitdaging.

Alexander Pil
16 mei 2022

De CO2-uitstoot in België was in 2019 – het jaar vóór de coronapandemie – zo’n 116,5 megaton CO2. Die emissie zal in 2030 door de inzet van digitale oplossingen in de vier meest CO2-intensieve Belgische sectoren verminderen met 10,4 tot 13,3 megaton CO2 of ruwweg tien procent van de totale Belgische emissies. In lijn met het Europese voorstel ‘Fit for 55’ zou de uitstoot in België volgens een eerste schatting tot 87 megaton CO2 moeten terugvallen. Het goede nieuws is dus dat digitale technologie kan instaan voor zo’n 30 procent van deze doelstelling. Dat blijkt uit een studie van Agoria, in samenwerking met Accenture uitgevoerd.

Om een eerlijke vergelijking te maken, moet die reductie natuurlijk worden vergeleken met de totale voetafdruk van de digitale sector, die ongeveer 2 procent van de Belgische uitstoot uitmaakt. De digitale voetafdruk zou dalen van 2,8 megaton CO2 naar 2,2 tot 2,6 megaton CO2 door verbeterde energie-efficiëntie van de sector en de dalende CO2-intensiteit van het Belgische elektriciteitsnet, schat Agoria. Wanneer rekening wordt gehouden met het engagement van de telecomoperatoren en datacenters om tegen 2030 enkel hernieuwbare energie te gebruiken, reduceert de voetafdruk van netwerken en datacenters nogmaals met 48 procent.

Vier CO2-intensieve sectoren

Het rapport van Agoria en Accenture onderzoekt het potentieel voor koolstofreductie van digitale technologieën in België aan de hand van vijftien digitale oplossingen in de vier meest koolstofintensieve sectoren. Dat zijn de industrie, gebouwen, mobiliteit en logistiek en tot slot de energiesector. De partijen hebben twee scenario’s doorgerekend afhankelijk van de adoptiegraad van de vijftien onderzochte digitale oplossingen en technologieën. Afhankelijk van het scenario is de CO2-reductie in de vier genoemde sectoren 4,7 tot 5,2 keer groter dan de totale Belgische digitale voetafdruk. Dus hoe sterker de digitalisering, hoe meer dit leidt tot CO2-vermindering.

In de industrie, verantwoordelijk voor 29 procent van de Belgische CO2-uitstoot (33,6 megaton), draagt vooral de procesindustrie, met chemie, metaal en cement, het meeste bij. In de industrie zit ook het meeste potentieel en kunnen digitale technologieën zoals digital twin, artificiële intelligentie, industrieel iot, en simulatie en analyses, de CO2-emissies reduceren met 3,4 tot 4,2 megaton, oftewel zo’n 10 tot 12,3 procent van de totale uitstoot van de sector. Geavanceerde data-analyse en automatisering kunnen de energie-intensiteit significant reduceren, schrijven Agoria en Accenture. Virtuele simulaties van producten en processen zoals digital twins staan toe om de werkelijkheid met grote accuraatheid virtueel te modelleren met voordelen op het vlak van efficiëntie en CO2-reductie.

In de bouw, de sector met de grootste voetafdruk, kan 8,3 tot 10,8 procent van de totale uitstoot van de bouwsector worden gereduceerd door voornamelijk building management systems voor gebouwen en building information modelling in de constructie. De energiesector kan 12 tot 14,5 procent koolstofreductie realiseren door middel van digitale technologieën die een katalysator zijn voor de transitie naar groene energie.

Digitale technologieën kunnen in de mobiliteit en logistiek een besparing opleveren van 10,6 tot 14,2 procent van de totale uitstoot van de sector. De belangrijkste factoren zijn het terugdringen van de behoefte aan transport, onder meer via meer thuiswerk, de optimalisatie van de bestaande modaliteiten aan de hand van intelligente verkeerssystemen en minder vrachtvervoer door bijvoorbeeld autonome schepen op de waterwegen.

Actieprogramma

Ondernemingen, overheden en burgers spelen een belangrijke rol in de uitrol van digitale technologieën ten gunste van het klimaat, stellen Agoria en Accenture. Bedrijven die de digitale en groene transitie omarmen, scoren meer en meer positieve ‘duurzaamheidspunten’ bij hun klanten en verkrijgen zo een competitief voordeel.

De overheden zijn onmisbaar voor het welslagen van deze dubbele transitie. Een Digital4Climate-innovatieprogramma is onmisbaar om het bewustzijn en een ‘yes we can’-mentaliteit bij burgers en bedrijven een boost te geven. Agoria wil graag een steentje bijdragen maar roept op om zo’n programma nog deze legislatuur in de stijgers te zetten om massaal CO2-uitstoot te verminderen en zo de Belgische klimaatdoelstelling te halen.