Deze innovatiestimuli zijn opgenomen in rijksbegroting 2021

Paul van Gerven
17 september 2020

Naast het investeringsfonds van 20 miljard euro bevat de nationale begroting van volgend jaar – die afgelopen dinsdag werd gepresenteerd – verschillende kleinere stimuli voor onderzoek en innovatie. De fiscale ondersteuning van r&d-activiteiten (WBSO) wordt uitgebreid met 157 miljoen euro. Het fiscale tarief voor winst uit innovatieve activiteiten (Innovatiebox) wordt echter verhoogd van 7 naar 9 procent.

Er zal een nationaal opschalingsfonds van 150 miljoen euro worden opgericht en regionale ontwikkelingsagentschappen ontvangen 150 miljoen euro extra om innovatieve mkb’ers te ondersteunen. Het kabinet gaat 10 miljoen euro per jaar investeren in sleuteltechnologieën en voor ai-ontwikkeling komt de komende jaren nog eens 23,5 miljoen euro beschikbaar. Voor cofinanciering van EU-projecten, waarvan een deel innovatie en digitalisering betreft, is 225 miljoen euro gereserveerd.