‘Denk vanuit systeemfuncties en over de grenzen van je eigen discipline’

Hightech ontwikkeltrajecten zijn tegenwoordig dusdanig complex dat organisaties er niet onderuit komen om multidisciplinair te denken en te werken. De ideale oplossing is immers zelden eendimensionaal. Samenwerkende engineers uit verschillende vakgebieden zijn echter alleen succesvol als ze elkaars jargon verstaan. VDL ETG T&D stuurt zijn technici op cursus bij High Tech Institute zodat ze die vaardigheid kunnen trainen.

Alexander Pil
12 februari 2021

Bij de mechanicagroep van VDL ETG’s Technology & Development-afdeling werken momenteel circa vijftig mensen, van acht verschillende nationaliteiten. Groepsleider Bart Schalken merkt het verschil: ‘In Nederland zijn de opleidingen uitstekend en het kennisniveau heel hoog. Dat zie je pas goed als je internationaal gaat werven. Ik ben zelf in het Eindhovense opgegroeid, dus in mijn beleving is dit de normale wereld. Als je echter met internationale engineers praat, merk je pas hoe bijzonder het technische niveau in deze regio is. Op het gebied van fijnmechanica lopen we behoorlijk voorop als je het vergelijkt met andere opleidingen internationaal.’

‘Je hoeft echt niet alle ins en outs van de andere discipline te kennen, maar je moet wel de basis beheersen’, aldus Bart Schalken van VDL ETG T&D. Foto: Bart van Overbeeke

Een ander punt waarop de Nederlandse engineers excelleren, is dat ze hebben geleerd om over de grenzen van hun eigen discipline heen te kijken. Dat is een eigenschap die steeds crucialer wordt. ‘Ontwikkeltrajecten zijn vrijwel allemaal multidisciplinair en zo complex dat je ze niet meer sequentieel kunt benaderen; je moet parallel optrekken’, aldus Schalken. ‘Mechanica mag hier dan vaak de basis zijn, maar dat betekent niet dat je daarmee aan alle systeemrequirements kunt voldoen. Dan is het zaak een andere discipline erbij te betrekken. Alleen door elkaar op te zoeken en samen te werken kun je ervoor zorgen dat het product aan de functionele eisen gaat voldoen.’

Maar waar vind je de juiste specialist binnen een ontwikkelgroep als Technology & Development, die sinds de start acht jaar geleden is gegroeid van enkele tientallen naar zo’n driehonderdvijftig eigen engineers? Om overzicht te houden en ervoor te zorgen dat iedereen precies weet bij wie hij kan aankloppen, heeft Schalken de subcompetenties nauwkeurig in kaart gebracht. ‘Ik heb ruim tweehonderd competenties binnen de mechanica uitgeschreven en per medewerker aangegeven wie over welke kennis beschikt. Die scores maken direct duidelijk naar wie je toe moet als je kennis nodig hebt over bijvoorbeeld bladveerconstructies of vacuümsystemen’, vertelt hij. ‘Uiteindelijk is het doel om het beste eindresultaat voor onze klanten te leveren, maar de knowhow voor de optimale oplossing hoeft niet per se uit jouw projectgroep of afdeling te komen. Maak gebruik van alle kennis die we aan boord hebben. En mocht die er niet zijn, dan hebben we altijd nog ons netwerk van externe partners en universiteiten. Dat is de sfeer die ik wil creëren.’

Mechatronics system design - part 1

Start to make a more effective contribution to the realization of mechatronic constructions by obtaining a better understanding of adjacent disciplines. Check out the training.

Door de oplopende complexiteit en de drang naar een kortere doorlooptijd werkt VDL ETG met steeds grotere projectteams. ‘De behoefte aan multidisciplinaire samenwerking wordt alsmaar groter’, vertelt Schalken. ‘Normaal zitten we in een grote kantoorruimte, maar nu vanwege corona wordt er veelal thuis gewerkt. Dat maakt het er niet makkelijker op. Natuurlijk delen we de belangrijkste projectinformatie tijdens digitale meetings, maar wat nu ontbreekt, zijn de toevallige gesprekken die bij de koffieautomaat ontstaan. Terwijl dat vaak de smeerolie is om de samenwerking in projecten soepel te laten verlopen.’

Verhelderend

Voorwaarde voor een goede samenwerking is dat engineers dezelfde taal spreken. ‘Je zoekt elkaar vooral op als je elkaars jargon begrijpt’, aldus Schalken. ‘Je hoeft echt niet alle ins en outs van de andere discipline te kennen, maar je moet wel de basis beheersen. Daarbij draait alles om communicatie.’

Om de samenwerking tussen de disciplines effectiever en slagvaardiger te maken, regelde Schalken begin vorig jaar dat de cursus ‘Mechatronics system design’ van High Tech Institute intern werd gegeven. Een groot deel van zijn mensen is inmiddels bij deze training geweest om een beter begrip te krijgen tussen aangrenzende disciplines. Dit wordt gedaan door basisbegrippen en terminologieën te behandelen en toe te passen op de disciplines om je heen.

Mechatronics system design - part 1

Start to make a more effective contribution to the realization of mechatronic constructions by obtaining a better understanding of adjacent disciplines. Check out the training.

‘De verwevenheid tussen theorie en praktijk zorgt voor een snelle leercurve bij onze engineers.’ Foto: Bart van Overbeeke

‘De hoofdmoot van mijn groep bestaat dus uit mechanici, maar zo’n cursus slaat pas echt aan als ook de andere disciplines aansluiten. Daarom hebben we ook mensen uit de software-, elektronica- en mechatronicagroepen uitgenodigd. In de training is er naast aandacht voor theorie ook tijd om pragmatisch in teams samen te werken. Dat geeft zo veel inzicht. Als je samen naar een probleem kijkt, merk je namelijk pas goed hoe ze dat vanuit een andere discipline benaderen. Heel verhelderend.’

Hoewel het vervolgtraject door de huidige coronamaatregelen tijdelijk stil ligt, hoopt Schalken dat uiteindelijk het grootste deel van zijn eigen groep en zo veel mogelijk engineers bij andere disciplines leren om de gemeenschappelijke engineeringtaal te spreken. ‘De laatste jaren hebben tu’ers een bredere basis meegekregen en zijn ze opgeleid om multidisciplinair te denken en te werken. Voor hen is de Metron 1-training niet meer nodig en sluit Metron 2 beter aan. Prima natuurlijk. Het mooie is dat de toegevoegde waarde wordt herkend’, vindt Schalken.

Vanuit de functie

Behalve dat de training voor de deelnemers een eyeopener was – of zal zijn – rekent Schalken erop dat er nog een ander voordeel zichtbaar wordt. Daarvoor moeten we eerst VDL ETG onder de loep nemen. ‘De core van ons bedrijf zit ’m in systeemontwikkeling in combinatie met onze maakkennis’, legt Schalken uit. ‘Alles zit onder één dak. Je kunt van de engineeringafdeling naar de verspaningshal of de sheet-metal-shop lopen. We hebben daardoor veel kennis over maakbaarheid en value engineering. Meedenken met dfx, daarmee is het begonnen. Vandaag de dag is VDL ETG zelf de ontwikkelpartij en betrekken klanten ons vanaf de specificaties. We nemen het hele ontwikkeltraject tot en met de realisatie voor onze rekening. Hierdoor hebben klanten slechts één aanspreekpunt voor het hele traject.’

Die aanpak maakt dat ETG-engineers niet alleen de theorie zien, maar ook nauw betrokken zijn bij het maakproces, de assemblage en de kwalificatie van het eindproduct. ‘De verwevenheid tussen theorie en praktijk zorgt voor een snelle leercurve bij onze engineers’, aldus Schalken. ‘Deze kennis wordt verder versterkt doordat ze terugkoppeling krijgen over hoe de producten in het veld presteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderdelen die na uitwisseling worden teruggestuurd en die we vervolgens analyseren. Hierbij worden eventueel zwakke schakels zichtbaar en die kennis nemen we mee om het volgende ontwerp te verbeteren.’

Bij de mechanici van VDL ETG is er veel focus op dfx voor serieproducten in de hightech. ‘Deze kennis is nu goed op orde binnen de organisatie’, aldus Schalken. ‘De volgende stap die we zetten, is dat we leren denken en werken vanuit de functie van het systeem. Wat wil de klant nu echt? Wat is de vraag achter de vraag? En welke roadmap zit daarachter?’

Omdat VDL ETG van oudsher behoorlijk gefocust is op de mechanica – ‘onze mechanici zijn vaak eigenaar van een module’ – wordt de oplossing voor een probleem al snel in die hoek gezocht. ‘Uiteindelijk wil je natuurlijk toe naar een maakbaar en kostenefficiënt design – dat fundament hebben we inmiddels gelegd – maar de functie van het ontwerp vormt het uitgangspunt’, stelt Schalken. ‘Wat is er nodig om die te realiseren? Dat is het doel dat je de hele tijd voor ogen moet hebben. Bij onze mechatronische systemen ligt de focus op steeds sneller en nauwkeuriger positioneren in een alsmaar schonere omgeving. Welke competenties heb je nodig om zo’n functie met die randvoorwaarden te verwezenlijken? Je hoeft de oplossing niet zelf te bedenken maar je moet wel snappen wanneer je wie bij de ontwikkeling betrekt om aan de functie te gaan voldoen. Sleutels zijn communicatie en de taal spreken van je collega’s uit een andere discipline.’