Demcon, TNO en VDL in lasercommunicatie met Airbus

Airbus en VDL stappen samen in de ontwikkeling en productie van lasercommunicatie voor defensie en luchtvaart. Airbus en het Nederlandse TNO leveren de technologische basis. Demcon is partner in de ontwikkeling van de benodigde optomechatronica. Een eerste testvlucht staat voor volgend jaar op de planning.

René Raaijmakers
12 januari

Het systeem, UltraAir genaamd, maakt het mogelijk om data uit te wisselen met lasers, in een netwerk van grondstations en stationaire satellieten. Met uiterst stabiele en nauwkeurige optomechatronica bereiken de lasercommunicatieterminals overdrachtssnelheden van gigabits per seconde.

Geavanceerde optomechatronica maakt lasercommunicatie mogelijk tussen grondstations, satellieten en snel bewegende objecten.

UltraAir is in eerste instantie gericht op militaire toepassingen. In tegenstelling tot radiosignalen biedt lasercommunicatie het voordeel dat de smalle bundels moeilijk zijn te onderscheppen of te verstoren. Lasersatellietterminals zijn bovendien compacter, lichter en verbruiken minder energie dan radioverbindingen.

Militaire vliegtuigen en drones gaan er het eerst gebruik van maken via satellieten zoals het Spacedatahighway-netwerk van Airbus. Op de langere termijn gaat ook de commerciële luchtvaart de snelle dataverbindingen gebruiken, verwacht Airbus.

VDL stelt dat de capaciteit van traditionele radiofrequenties zijn grenzen heeft bereikt. Satellietcommunicatie via lasers maakt het mogelijk om duizend keer zo veel data te sturen en die tien keer sneller te verwerken dan via de huidige netwerken mogelijk is.

VDL ontwikkelt nu een demonstratiemodel en prototype UltraAir-apparaat en bereidt zich voor op volumeproductie bij VDL ETG in Almelo. Om deze complexe terminals met spiegels en optomechatronica in volume te produceren is VDL ETG vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de technologie. Ook Demcon en TNO zijn betrokken. In 2024 zal een prototype lasercommunicatieterminal klaar zijn voor de integratie met een vliegtuig. Een testvlucht met het geïndustrialiseerde prototype is voorzien voor 2025.

De ontwikkeling van UltraAir is mogelijk door investeringen van Airbus en VDL, het programma ESA Scylight (Secure and Laser Communication Technology) en door het toegekende groeifondsvoorstel Nxtgen Hightech, geleid door TNO en een groep Nederlandse bedrijven.